AF Gruppen har fått oppdraget med å innvendige arbeider på sengebygget på det nye sykehuset i Drammen. Ill. Link Arkitektur, Ratio Arkitekter og Bølgeblikk
AF Gruppen har fått oppdraget med å innvendige arbeider på sengebygget på det nye sykehuset i Drammen. Ill. Link Arkitektur, Ratio Arkitekter og Bølgeblikk

AF Gruppen fikk ny kontrakt på Drammen sykehus

AF Gruppen er av Helse Sør-ØST RHF innstilt som entreprenør for utførelse av entreprise Innvendige arbeider Sengebygg.

Arbeidet utføres som en hovedentreprise. Avtalen har en verdi på 158 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Avtalen omfatter utførelse av innvendige vegger, himlinger, overflater og dører til sengebygget på nytt sykehus i Drammen.

-Vi er godt i gang med flere entrepriser på sykehuset i Drammen. Dette er en anerkjennelse av den kompetansen og erfaringen vi har opparbeidet gjennom flere oppdrag med sykehus og helsebygg. Vi ser frem til å ta fatt på et nytt oppdrag og fortsette det gode samarbeidet med Helse Sør-Øst, sier Tormod Solberg, konserndirektør i AF Gruppen i meldingen.

Oppstart av arbeidet er april 2023 med ferdigstillelse april 2024.