AF Gruppen bygger sykehjem i Drøbak

AF Gruppen (AFG) er av Frogn kommune tildelt kontrakten for bygging av Ullerud Helsebygg i Drøbak.

Kontrakten på det nye helsebygget i Frogn ble  underskrevet av ordfører Thore Vestby og direktør i AF Gruppen, Nils Håkon Buer. Det nye helsebygget på Ullerud er det største byggeprosjektet i Frogn kommunes historie. I tillegg blir det Norges aller første sykehjem som vil bli bygget i massivtre.

- En banebrytende kontrakt, sa ordføreren da han ønsket velkommen til kontraktsignering på det nye helsebygget på Ullerud.

Avtalen omfatter utvidelse av eksisterende Ullerud Sykehjem i Frogn kommune, samt bygging av nye Ullerud Helsebygg med 108 sykehjemsplasser. Det skal etableres et nytt sentralkjøkken og dagsenter i det eksisterende sykehjemmet. I tillegg skal eksisterende utomhusanlegg oppgraderes og utvides.

Ønsker entreprenører til å bygge sykehjem i massivtre

I alt skal det bygges 11.500 kvadratmeter nybygg, og 500 kvadratmeter eksisterende bygg skal også rehabiliteres.

Avtalen er en totalentreprise, og har en verdi på 226 millioner kroner før moms. Arbeidene starter i juni, og byggetiden er 20 måneder, skriver AF Gruppen i pressemeldingen.

– Dette er et viktig og spennende oppdrag for vår byggvirksomhet. Vi er svært fornøyde med at Frogn kommune har valgt AF som entreprenør til dette prosjektet, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Prosjektet er en av de større utbyggingene med massivtre i Norge for tiden.