Mange av de nye prosjektene innen energipolitikk-temaet fokuserer på bærekraft og livssyklusanalyser for å regne på bærekraftspørsmål rundt bio-, sol- og vannkraft. Solcelletaket på dette bildet, har ingenting med ENERGIX-prgrammet å gjøre. Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Trond Joelson

53 nye prosjekter skal forske på energi

Forskningsrådets ENERGIX-program støtter 53 nye prosjekter med til sammen 455 millioner kroner fra ENERGIX-programmet.

Prosjektene spenner fra rene forskerprosjekter til samarbeidsprosjekter mellom næringslivet og forskningsinstitusjonene. Næringslivet selv bidrar med til sammen cirka 250 millioner kroner i tillegg til midlene fra ENERGIX.

- At industrien bruker en kvart milliard på energiforskning er et tydelig signal på at norske aktører vil være med på det grønne skiftet, og at de bruker forskning og utvikling til å posisjonere seg for den internasjonale konkurransen i det grønne markedet, sier programkoordinator for ENERGIX Ane Torvanger Brunvoll i en pressemelding.

Les mer om hvilke prosjekter som har fått støtte her.

Mange forskjellige typer prosjekter

Prosjektene som får støtte fordeler seg på forskerprosjekter, kompetanseprosjekter for næringslivet og innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Støtten fordeler seg med 101 millioner kroner på forskerprosjekter, 217 millioner kroner på kompetanseprosjekter og 137 millioner kroner på innovasjonsprosjekter.

- Vi har fått inn mange søknader med høy kvalitet. Prosjektene som har fått midler dekker derfor målene i ENERGIX-programmet veldig godt. Særlig med tanke på innovasjon i næringslivet og økt forsyningssikkerhet har porteføljen blitt styrket etter tildelingen, sier Brunvoll.

Alle temaområdene i ENERGIX er dekket i tildelingen, men spesielt på to temaområder har det kommet mange nye prosjekter: Energisystemet og Energipolitikk, -økonomi og samfunn. En stor andel av de nye prosjektene som forsker på energisystemet er næringsrettede prosjekter som fokuserer på teknologi og løsninger og muligheter for industrien.

Mange av de nye prosjektene innen energipolitikk-temaet fokuserer på bærekraft og livssyklusanalyser for å regne på bærekraftspørsmål rundt bio-, sol- og vannkraft.

Prosess videre

Formell tilbakemelding til alle søkere vil bli sendt ut i løpet av januar.

- Vi gjør oppmerksom på at noen av prosjektene ikke har fått innvilget hele beløpet de har søkt om, skriver Forskningsrådet og ENERGIX i pressemeldingen.