Espen Sørbye Frederiksen, Ingunn Sirevåg Jensen og Borgar Lund. Foto: WSP

Espen Sørbye Frederiksen, Ingunn Sirevåg Jensen og Borgar Lund. Foto: WSP

WSP har ansatt avdelingsledere på arkitektur og analyse

Ingunn Sirevåg Jensen har begynt i stillingen som divisjonsleder arkitektur og Borgar Lund har fått ny rolle som avdelingsleder analyse i WSP.

– WSP samfunnsutvikling har store vekstambisjoner fremover, og vi er sikre på at nyansettelsene av Ingunn og Borgar blir et viktig bidrag for videre vekst og posisjonering innen det grønne skiftet, sier Espen Sørbye Frederiksen, direktør for samfunnsutvikling i WSP, i en pressemelding.

Sirevåg Jensen kommer fra stillingen som arkitekt i Link Arkitektur. Der har hun også fungert som prosjektleder og gruppeleder.

– For meg er bærekraft og miljø en viktig del av alle prosjekter, i form av transformasjon, gjenbruk og ombruk. Jeg mener det er viktig å utnytte mulighetene som ligger i hvert enkelt prosjekt, og tilføre god arkitekturkvalitet, gjerne noe som bidrar positivt til fellesskapet, forteller Sirevåg Jensen.

Borgar Lund begynte som prosjektleder i WSP i januar og har nå fått ansvaret for å lede analyseavdelingen i selskapet.

– Jeg er veldig takknemlig for at WSP har gitt meg denne muligheten. Mitt team skal vurdere ulike framtidsscenarier og hjelpe våre kunder å velge riktige prosjekter. Mye her handler om å forstå sammenhengen mellom energikapasitet, sysselsettingseffekter, infrastrukturinvesteringer og samfunnseffekten som bedre klima, bedre folkehelse og velferd i Norge, sier Lund.