Katja Dorsch begynner i White arkitekter Oslo. Foto: White arkitekter

Katja Dorsch begynner i White arkitekter Oslo. Foto: White arkitekter

White arkitekter Oslo styrker satsing på helserelatert arkitektur

Katja Dorsch er nylig ansatt som arkitekt med ansvarlig rolle innen denne satsingen

– Hun har bred erfaring fra både helsehus, omsorgsbygg og bygg for psykisk helsevernog kommer fra stilling hos Nordic. Her har Dorsch ledet ressursgruppen innen helseprosjekter (helseklyngen) med ansvar for blant annet «Carpe Diem»-prosjektet i Bærum og Midtbygda sykehjem i Bergen, heter det i en melding fra selskapet.

Dorsch er utdannet ved Bauhaus Universität Weimar, samt Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO).

– Vi er svært stolte over at Katja begynner hos oss. Hennes faglige dyktighet, erfaring og innsatsvilje er med på styrke både team, prosjekt og fokus på helserelaterte prosjekter fremover. Kompetansen sammenfaller med vår satsing og fokus. Katja er viktig i fm vår rekruttering og forventes å bidra sterkt i den videre utvikling og veksten av kontoret, sier Sofie Galåen Bentzen, daglig leder White arkitekter Oslo, i meldingen.

– Jeg ser frem til å jobbe hos White arkitekter, et arkitektkontor som satser høyt på bærekraft og helsefremmende arkitektur. Jeg gleder meg til å være en del av dette ambisiøse miljøet og ønsker å bidra med å utvikle kontorets satsningsområder, sier Dorsch.