Ruter taper mange millioner på folk som ikke betaler for reisen. Nå øker gebyrene. Foto: Astrid Pedersen / NTB
Ruter taper mange millioner på folk som ikke betaler for reisen. Nå øker gebyrene. Foto: Astrid Pedersen / NTB

Vy og Ruter med kraftig økning i gebyrene for sniking

Vy og Ruter øker gebyrene for sniking, altså å reise uten gyldig billett, til 1200 kroner hvis man betaler på stedet.

1200 kroner er en økning på 250 kroner fra dagens gebyr.

Dersom du ikke betaler på stedet, men gjennom faktura, øker gebyret fra til 1470 kroner, bekrefter Vy og Ruter overfor VG. Det er en økning på 320 kroner.

Ruter er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

– Målet er å få flere til å betale. Inntektene fra billettsalget til Ruter går direkte tilbake til forbedring og drift av kollektivtilbudet, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Hauge i Ruter i en pressemelding.

Forrige gang Ruter økte satsene, var i 2015. De regner med at de taper mellom 200 og 250 millioner kroner på folk som sniker.

For forfalsket billett øker gebyret fra 2000 kroner til 2600 kroner.