Bildet viser Landmannstorget i Skien sentrum, hvor en av inngangene til det anbefalte togstoppet planlegges. Foto: WSP
Bildet viser Landmannstorget i Skien sentrum, hvor en av inngangene til det anbefalte togstoppet planlegges. Foto: WSP

Anbefaler underjordisk togstopp i Skien sentrum

WSP anbefaler å etablere et nytt stoppested på eksisterende spor i jernbanetunnelen under Skien sentrum.

Det skriver WSP i en pressemelding.

Rådgiverselskapet har bistått Skien kommune med å utrede mulighetene for et nytt togstopp i Skien sentrum. Den foreslåtte nye løsningen innebærer at togstoppet etableres på eksisterende spor inne i dagens togtunnel, med tre innganger. Politikerne i kommunen er, ifølge pressemeldingen, begeistret for forslaget.

Ifølge meldingen startet WSP med utredningen for nytt togstopp i Skien for omtrent ett år siden, og kom raskt frem til at det er behov for et mer sentralt togstopp i byen. I dag ligger togstasjonen i Skien 1,5 kilometer nord for byen.

– Vår vurdering er at togstoppet vil gi flere reisende, at det er teknisk gjennomførbart, og at det kan bygges ut i to etapper - først én plattform på dagens enkeltspor, og så en utvidelse til tosporet stasjon i form av et kryssingsspor i fjellet, sier prosjektleder Yngve Ruud fra WSP.

Yngve Ruud i WSP (fra venstre),Marte Bakken Resell i Skien kommune og Arne Kristiansen i WSP. Foto: WSP
Yngve Ruud i WSP (fra venstre),Marte Bakken Resell i Skien kommune og Arne Kristiansen i WSP. Foto: WSP

Kostnadene for det anbefalte tosporede togstoppet er, ifølge meldingen, beregnet til et sted mellom 500 millioner kroner og 1,2 milliarder kroner.

– Vi er opptatt av at løsningen vi foreslår, skal fungere med dagens togtilbud, men også at den skal legge til rette for fremtidens togtilbud. Løsningen må rett og slett være «future ready». Det betyr at holdeplassen må ha kapasitet til å håndtere en dobling av antall avganger på Intercity, og at plattformene må være tilpasset de nye intercitytogene, sier oppdragsansvarlig og avdelingsleder for mobilitet i WSP, Are Kristiansen.

Strategisk rådgiver i Skien kommune, Marte Bakken Resell, sier i pressemeldingen at hun er godt fornøyd med arbeidet som er gjort.

– Jobben fremover er nå å sikre finansiering til togstoppet, og her kan man se for seg flere ulike løp, både gjennom Nasjonal Transportplan, eller gjennom en byvekstavtale for Grenlandsregionen. Jeg håper virkelig at nasjonale politikere får øynene opp for hva et slikt togstopp vil bety for byutviklingen og mulighetene for å nå de nasjonale klimamålsettingene, sier Resell.