Det har tidvis vært store protestaksjoner ved det planlagte vindkraftanlegget på Haramsøya. Bildet er fra juni i fjor. Foto: Hilde Beate Ellingsæter / Nordre / NTB

Vindkraftmotstandere tapte i retten

Vindkraftmotstanderne tapte rettssaken mot staten om å stanse utbyggingen av åtte vindturbiner på Haramsfjellet utenfor Ålesund.

Møre og Romsdal tingrett slår fast at konsesjonen om å bygge åtte vindturbiner er gyldig, og at arbeidet dermed kan fortsette for fullt.

I tillegg er vindkraftmotstanderne dømt til å betale nær en million kroner i sakskostnader, går det fram av kjennelsen. Der slår retten fast at det ble foretatt en forsvarlig vurdering av produksjonspotensialet i vindkraftanlegget.

Strid om vedtak

Nei til vindkraft på Haramsøya hadde anført at både det opprinnelige konsesjonsvedtaket i 2009, samt vedtak rundt flere endringer i prosjektet i senere tid, bar preg av mangelfull utredning.

– Retten har kommet fram til at det ikke foreligger feil ved konsesjonsmyndighetens vedtak som gjør konsesjonen ugyldig. De påberopte feilene er vurdert både hver for seg og samlet, heter det i kjennelsen.

Der gis Staten ved Olje- og energidepartementet og Haram Kraft AS full frifinnelse.

– Det er betryggende å se at tingretten konkluderer slik tingretten og lagmannsretten tidligere har gjort, og at konsesjonen er gyldig, sier Olav Rommetveit hos utbyggeren Zephyr til NRK.

Høye tårn

Deler av de omstridte vindturbinene på Haramsfjellet kan allerede ses fra lang avstand, og innen kort tid blir de 150 meter høye tårnene satt opp.

Vindkraftkonsesjonen ble gitt i 2009, men det var først i 2019 at selve utbyggingen ble satt i gang. Siden da har det vært en rekke protestaksjoner ved anlegget, og det har også vært flere rettssaker.

– Dette er veldig skuffende, det er veldig synd at retten ikke setter ned foten, sier Birgit Oline Kjerstad i Nei til vindkraftverk på Haramsøya til NRK. Hun sier gruppen foreløpig ikke har bestemt seg for hvorvidt saken skal ankes.

Vindkraftmotstanderne har varslet at det blir tomme flaggstenger på Haramsøya 17. mai.