Skadeverk på anleggsutstyr på Haramsfjellet

Politiet er kjent med at det er utført skadeverk på anleggsutstyr oppe på Haramsfjellet, og har bedt utbyggeren om å anmelde saken.

Ifølge Møre og Romsdal politidistrikt er det blant annet fjernet et lokk på en sikringsboks og gjort skadeverk på en sensor på boreriggen.

Videre er det klusset med det som var tilrettelagt for det kommende sprengingsarbeidet som pågår på fjellet, skriver politiet i en pressemelding torsdag.

– Vi vil ikke at situasjonen skal utvikle seg til å bli noe langt mer alvorlig. Fra politiets side har vi utvist stor forståelse for dem som vil vise sin motstand, men situasjonen snur når noen velger å skade annen manns eiendom og indirekte setter menneskeliv i fare, sier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim.

Han legger til at det ikke er unaturlig å tenke seg at skadeverket har klar sammenheng med protestene mot vindkraftverket på øya, uten at politiet kan si det sikkert.

– Det er noe vi må undersøke nærmere. Vi ønsker tips i saken fra dem som kan vite noe om det som har hendt, sier Solheim.

Politiet har fått opplyst at det ikke vil være aktivitet i anleggsarbeidet før etter helgen.