Svein Hjelmås, prosjektdirektør i Eliaden 2016 ( t.v.) og adm. direktør Stien Lier Hansen i Norsk Industri skal løfte industriområdet på Eliaden 2016. ©Fotograf John Petter Reinertsen


Vil løfte Eliaden 2016

Eliaden tar grep og satser på et solid løft når fagmessen går av stabelen på Norges Varemesse 1.- 3. juni neste år.

Eliaden er blant de største fagmessene i Norge, men de siste årene har det blitt både færre utstillere og besøkende. Eliaden håper blant annet et samarbeid med Norsk Industri og Energi Norge kan bidra til å snu denne trenden.

Skal løfte industri- og energiområdet
Adm. direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri sier at samarbeidsavtalen med Eliaden skal bidra til å løfte industriområdet.

- Dette er et grep for å favne nye grupper i industrien. På Eliaden vil de besøkende også kunne treffe deler av norsk industri som i disse omstillingstider må tenke nytt og finne nye markeder, blant annet olje, gass og maritim sektor. Eliaden er den største møteplassen for landbasert industri på Østlandet. Med samarbeidet vil vi både styrke og utvide denne posisjonen, sier Lier.

Viktig for Energi Norge

Adm. direktør Oluf Olseth i Energi Norge peker på at Norge står foran et kraftoverskudd, samtidig som verden roper klimavarsku.

- Dette gir oss enorme forretningsmuligheter, der kraften kan brukes som klimaløsning. Denne utviklingen gjør Eliaden 2016 til en enda viktigere møteplass. Fremtidens klimaløsninger ligger i skjæringspunktet mellom leverandørindustrien og fornybarnæringen. Derfor er det viktig for Energi Norge, på vegne av fornybarnæringen, å være med når energiområdet gis økt oppmerksomhet på Eliaden 2016, sier han.

- I 2014 fikk 270 utstillere besøk av rundt 16 000 besøkende, mens rundt 2 000 kursdeltakere fikk kompetansepåfyll. Alle har én felles interesse, nemlig strøm. Vi ønsker å være med å bygge videre på dette potensialet ved å legge til rette for at våre kraftproduserende og -transporterende medlemmer er en større del av fagmessen. Vi gleder oss til noen energiske dager på Lillestrøm neste år, fortsetter Olseth.

Fornøyd med Eliade-engasjementet
Svein Hjelmås, prosjektdirektør i Eliaden 2016 er glad for Eliade-engasjementet til Norsk Industri og Energi Norge.

- Målsettingen er å gjennomføre et så godt arrangement som mulig. Da må vi samarbeide med de ulike fagområdene, som vet hva fagfolkene her er opptatt av og ønsker å sette søkelyset på, sier han.

Tydeligere markedsføring
- Vi skal også bli tydeligere og friskere i markedsføringsarbeidet. Budskapet skal spisses mot de ulike fagområdene. Eliaden skal bli enda mer synlig i elektro-, energi- og automatiseringsbransjen, sier Hjelmås.

- Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle Eliade-konseptet, både faglig og sosialt. På slutten av åpningsdagen 1. juli inviterer vil til humorshow med Atle Antonsen og Pernille Sørensen, fortsetter han.

Ifølge Hjelmås vil de også kutte antallet messedager fra fire til tre dager og på åpningsdagen blir det langåpent til kl. 19.00.

– Vi regner med at dette vil gi flere besøkende hver dag, sier han.

Vil ha med de store
Hjelmås forteller at en suksessfaktor for Eliaden er å få med de store leverandørene.

- Vi må ha med oss disse aktørene for å vise bredden og kompetansenivået i elektrofagene. Eliaden skal legge forholdene til rette for at de besøkende skal få møte de store leverandørene. Derfor er vi svært glade for at ABB er på plass neste år med en stand på 150 kvadratmeter.

ABB er med

Ronny Micaelsen, leder for Lavspenningsprodukter i ABB, sier at selskapet ønsker å finne ut om Eliaden kan bli den viktigste arenaen for å vise bredden og kvaliteten på installasjonsmateriellet sitt mot elinstallatørbransjen.

- Som alle andre arenaer må Eliaden fornye seg og være aktuell for å være attraktivt for sentrale aktører. Derfor vurderer vi nøye hvor vi skal være fra år til år. Vi tar også sikte på å få kontakt med rådgivende ingeniører, arkitekter og konsulenter, spesielt for løsninger til større, komplekse næringsbygg, sier han.

Eget grossisttorg
Hjelmås forteller at grossistene er en annen viktig utstillergruppe.

- Her arbeider vi med å lage et eget torg, blant annet med en egen scene for ulike aktiviteter. De største grossistene er med i planleggingen. Vi regner med å finne flere av dem på utstillerlisten, sier han.

Eliade-sjefen gleder seg over at 58 selskaper har forhåndsreservert stand. Dette gjelder store aktører som Eaton, SG, Castor, Micro Matic, Øglænd og Cenika. SG og Eaton har de største standene på 200 kvadratmeter.