Byggingen av E16 og ny Vossebane på strekningen Arna–Stanghelle er kostnadsberegnet til over 30 milliarder kroner. Illustrasjon Red Ant/Statens vegvesen.

Byggingen av E16 og ny Vossebane på strekningen Arna–Stanghelle er kostnadsberegnet til over 30 milliarder kroner. Illustrasjon Red Ant/Statens vegvesen.

Vil klargjøre Arna–Stanghelle for anleggsstart

I statsbudsjettet for 2024 setter regjeringen av midler til å fortsette de forberedende arbeidene for nye vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle.

– Ny E16 og ny Vossebane på strekningen Arna–Stanghelle er viktig for å gjøre både framkommeligheten og trafikksikkerheten bedre på hovedferdselsåren øst for Bergen. Ambisjonen til regjeringa er å gjennomføre prosjektet. I 2024 prioriterer vi derfor midler til å videreføre forberedende arbeider og til å gjøre prosjektet klart til anleggsstart, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fellesprosjektet Vossebanen og E16 Arna–Stanghelle omfatter ny vei og ny bane mellom Arna i Bergen kommune og Stanghelle i Vaksdal kommune. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR.

I den siste kostnadsvurderingen er det lagt til en grunn en samlet kostnad på over 30 milliarder kroner. Veidelen er forutsatt delvis bompengefinansiert, opplyser Samferdselsdepartement i en pressemelding.

Regjeringa kommer til å vurdere videre fremdrift for fellesprosjektet i arbeidet med ny Nasjonal transportplan, som blir lagt fram våren 2024, står det i meldingen.