Oslofjordtunnelen skal få et nyt løp, og regjering lover første spadetak i 2024. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Oslofjordtunnelen skal få et nyt løp, og regjering lover første spadetak i 2024. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Foreslår anleggsstart for E134 Oslofjordforbindelsen

Statsbudsjettet for 2024 bekrefter det regjeringen allerede har lekket, nemlig at de vil prioritere oppstart av E134 Oslofjordforbindelsen til neste år.

– Oslofjordforbindelsen er i dag ofte stengt på grunn av ulykker og hendelser. Målet med dette prosjektet er å bedre fremkommeligheten med en mer forutsigbar og trafikksikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trasé og bygging av nytt tunnelløp. Prosjektet har lenge vært rangert som nummer én av Statens vegvesen. Regjeringen vil prioritere oppstart av prosjektet i 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i en pressmelding.

Prosjektet omfatter bygging av nytt veisystem på land og et nytt tunnelløp under Oslofjorden parallelt med dagens tunnel.

Veien er en del av ytre ringvei rundt Oslo og knytter E6 og E18 sammen sør for byen. Slik tunnelen er utformet i dag, fører bilstans og hendelser til at hele tunnelen må stenges i begge retninger. Ved å ha to løp vil man kunne opprettholde en mye bedre trafikkavvikling.

 E134 Oslofjordforbindelsen er opprinnelig planlagt bygget ut i to byggetrinn. Nytt tunnelløp vil være trinn 2, skriver departementet i meldingen.

– Jeg tar trafikksikkerhet på det største alvor, for alle trafikantgrupper. For Oslofjordtunnelen ønsker vi å utvide forbindelsen med et nytt løp for å øke oppetiden, forutsigbarheten og for å bedre sikkerheten for de reisende. Det er derfor viktig at prosjektet blir gjennomført, sier samferdselsministeren.

Prosjektet har en prognose for sluttkostnad på om lag 7 milliarder kroner. Prosjektet skal finansieres delvis med bompenger.

– For at prosjektet skal starte opp, må Stortinget gi sin tilslutning til opplegget for delvis bompengefinansiering og kostnadsramme, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.