Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Regjeringen prioriterer oppstart av E134-tunnel

Statsbudsjettet for 2024 bekrefter at regjeringen nå ønsker å sette i gang byggingen av E134 Røldal – Seljestad, som blant annet omfatter en ny tunnel på nesten 13 kilometer.

– Målet med prosjektet er å øke fremkommeligheten, sikkerheten og sørge for at man kan regne med veien mellom Røldal og Seljestad for transport, også på vinteren. Denne strekningen er viktig for å knytte Østlandet og Vestlandet samme, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i en pressmelding.

E134 er en av hovedfartsårene mellom øst og vest i Norge. Veien over Haukelifjellet, fra Vågsli i Telemark til Seljestad i Vestland har i dag lav standard. Tunnelene på strekningen er lave og smale, og veien er mange steder svært smal, svingete og har bratte stigninger, opplyser departementet.

– Oppstart forutsetter selvsagt at Stortinget gir sin tilslutning til delvis bompengefinansiering og til kostnadsrammen. Dette er et viktig prosjekt for regjeringen, og ligger i dag som nummer to på Statens vegvesens forslag til porteføljeprioritering, sier Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Ole Harald Dale

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Ole Harald Dale

E134 Røldal – Seljestad er prioritert i NTP 2022-2033, og har en prognose for sluttkostnad på cirka fire milliarder kroner. Veien vil delvis bli finansiert med bompenger, skriver departementet.

Prosjektet omfatter blant anna en ny tunnel på nesten 13 kilometer fra Røldal til Seljestad, nytt veikryss på Seljestad og nytt veikryss på Liamyrane.

Røldal – Seljestad er første byggetrinn på strekninga E134 Vågsli – Seljestad.