Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune. Foto: Omsorgsbygg

Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune. Foto: Omsorgsbygg

Vil gi Oslobygg et investeringsnivå på 7,7 milliarder i 2022

2022 blir det første hele budsjett- og driftsår for nyetablerte Oslobygg KF. Totalt foreslår byrådet et investeringsnivå i regi av Oslobygg på 7,7 milliarder i 2022, og totalt 30,8 milliarder i økonomiplanperioden 2022-2025.

– Oslobygg vil ha ansvaret for all bygging av nye formålsbygg for kommunen og vil bidra til en mer koordinert byggherrefunksjon og forenkle dialogen med markedet, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, i en pressemelding.

Hun legger til at Oslobygg blir byrådets verktøy for å fortsette arbeidet med å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunens eiendomsmasse og opprettholde en økonomisk bærekraftig investeringstakt for kommunens barnehager, skoler, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg og brannstasjoner.

Totalt er investeringsnivået i de kommunale eiendomsforetakene (Oslobygg KF og Boligbygg KF) på 34,2 milliarder kroner i økonomiplanperioden.

–Jeg er glad for at byrådet satser videre på utviklingen av de kommunale formålsbyggene. Oslo skal lede an i utslippskutt og trekke hele bransjen i en miljøvennlig retning og ikke minst være ledende på ny teknologi som sørger for både smartere bygging og smartere brukerløsninger. Dette er viktig for byens innbyggere i alle livets faser og et viktig bidrag til realiseringen av byrådets miljøambisjoner, sier Evensen.

–Oslobygg har også en viktig rolle i gjennomføring av Oslomodellen og vil bruke sin innkjøpsposisjon til blant annet å sikre gode arbeidsforhold og krav til andel lærlinger hos entreprenørene som tildeles kontrakter i Oslo, slår Evensen fast.