SINTEF deltar i et større europeisk samarbeid for å finne ut om roboter kan ta seg av det dyre og risikofylte vedlikehold og inspeksjoner av infrastruktur.

Vil fikse tunneler og bruer med roboter og AI

Roboter og kunstig intelligens (AI) skal benyttes i kampen mot aldrende veier, tuneller og oljeraffinerier.

Det skriver SINTEF i en pressemelding på sine nettsider.

– Når vi kjører bil, har vi jo selvfølgelig aldri lyst til å komme til en stengt tunell, men sikkerheten kommer først. Derfor jobber vi med løsninger for å redusere tiden det tar å utføre den nødvendige inspeksjonen, og dermed også tiden tunellen må være ute av drift, sier SINTEF-forsker Sigurd Mørkved Albrektsen i pressemeldingen.

Et stort prosjekt finansiert av EU skal nå se nærmere på hvordan roboter kan gjøre inspeksjoner av aldrende infrastruktur mer effektive, bedre og oftere.

Ved hjelp av automatiserte robotløsninger og billedanalyse skal EU-prosjektet Piloting effektivisere disse inspeksjonsoppgavene, skriver SINTEF.

Vedlikeholdsbehovene skal, ifølge pressemeldingen, løses av robotkjøretøy, AI-algoritmer, og et sammenkoblet informasjonssytem. Systemene vil bli testet og evaluert i tre store pilotprosjekter for tre ulike bransjer, herunder raffinerier, bruer og viadukter, samt tuneller.

Ettersom det ikke GPS-dekning tilgjengelig i tunnelene, bidrar SINTEF med utvikling av egne posisjoneringsløsninger med blant annet 3D-lidar og kamera for bakkeroboter som skal foreta inspeksoner inne i tuneller.

Piloting-prosjektet ledes av FADA-CATEC, og har prosjektpartnere fra Hellas, Spania, Sveits, Frankrike, Tsjekkia, Norge og Nederland. SINTEF representerer Norge i arbeidet.