Illustrasjon: Lund+Slaatto arkitekter

Vil bygge ny T-banestasjon til 150 millioner

Ruter og Diakonhjemmet samarbeider om å få en ny T-banestasjon på Holmenkollbanen.

Det skriver osloby.no i en artikkel.

Ruter og Diakonhjemmet har, ifølge artikkelen, samarbeidet i flere år frem mot å bygge en ny T-banestasjon ved Diakonhjemmet.

Stasjonen vil erstatte de to stasjonene Frøen og Steinerud på Holmenkollbanen, som Ruter uttaler fungerer dårlig.

– Frøen ligger i kurve, noe som gir stor avstand mellom vogn og perrong, mens Steinerud har svært smale og altfor korte plattformer. En ny stasjon ved Diakonhjemmet vil være en svært god erstatning for disse to stasjonene, som vanskelig kan oppgraderes der de ligger, sier Øystein Dahl Johansen, pressekontakt i Ruter.

Diakonhjemmet vil samtidig utvide 40 mål av sykehustomten, og bygge ut med blant annet sykehjem og omsorgsboliger, heter det i artikkelen.

Som en del av Diakonhjemmets byggeplaner har Ruter har sammen med Sporveien Oslo As utarbeidet et teknisk forprosjekt for en T-banestasjon på eiendommen.

Ruter har gjort et svært foreløpig kostnadsanslag, og antyder en kostnad på rundt 150 millioner kroner. Utvikling av Holmenkollbanen skal behandles av bystyret før jul, skriver osloby.no.