Viktig å få ordnet opp i problemene rundt HMS-kortene

De siste ukene har det vært til dels store utfordringer med bestillinger og utstedelse av HMS-kort. Dette har gitt en rekke aktører i byggenæringen store utfordringer, og det er nå viktig at alle funksjoner kommer på plass og fungerer som de skal.

HMS-kortene spiller en viktig rolle for virksomhetene som opererer innen byggenæringen, og da selvsagt først og fremst ute på byggeplassene. Det er nå slik at du ikke kommer innfor gjerdene uten at dette kortet er på plass, og alle opplysninger som ligger inne i kortet må være oppdatert med siste tilgjengelige opplysninger. Dette er meget viktig, og et avgjørende element for at en rekke byggeplasser skal ha full oversikt om hvem som er innenfor gjerdet. HMS-kortet har stadig også fått en utvidet rolle med å kunne påse at de som er eier og bruker av kortet har de nødvendige tillatelser og godkjenninger på plass for å kunne ta på seg jobber i byggenæringen. Lyser det rødt i tilgangskontrollen kommer du rett og slett ikke innom porten.

Dette blir også praktisert veldig strengt, og slik må det også være om kortet skal han den funksjon det er tiltenkt. Når systemene med å søke og å utstede nye kort ikke fungerer som det skal, blir dette selvsagt problematisk for de som er inne i en slik prosess. Det har nå vært problemer rundt enkelte prosesser med å utstede disse kortene i rundt en måned, og dette skaper frustrasjon for nyansatte, folk som skifter jobb eller med bakgrunn i andre årsaker må anskaffe seg nye HMS-kort. For mange firmaer er det selvsagt både dyrt og uheldig å ha ansatte man ikke kan få inn på byggeplassen fordi selve utstedelsen av kortet ikke fungerer. Alt av tillatelser og godkjenninger kan være på plass, men på grunn av tekniske problemer kommer man ikke gjennom mølla, og risikerer da å bli stående på utsiden av byggeplassen.

Dette gjelder en rekke virksomheter, og rammer både den enkelte arbeider dette omfatter, firmaet han eller hun er ansatt i, og det er selvsagt også et problem for aktørene denne personen skal utføre en jobb for. Byggherren eller entreprenøren har som regel ikke veldig god tid på å kunne gjennomføre oppgavene i en utbyggingsprosess, og trenger at tingene går på skinner for at fremdriften skal gå som planlagt.

Vi håper nå Arbeidstilsynet og deres leverandører snart klarer å få alle systemer til å fungere som normalt igjen slik at man får på plass disse viktige funksjonene. Det stopper raskt opp når slike problemer oppstår, og det er ikke rart veldig mange nå begynner å bli frustrerte over ventetiden som har vært. Selv om det kan by på noen praktiske utfordringer kan det i situasjonen vi nå er inne også være lurt å se på om det kan lempes på noen krav i en kort periode. Det må da på en eller annen måte gjennomføres en manuell sjekk av vedkommende som skal inn byggeplassen. Dette kan være ressurskrevende, men likevel fornuftig om man har driftskritiske oppgaver som skal løses.