Foto: HMS-kort.no

Arbeidstilsynet: - Jobber hardt for å løse HMS-kort-problemene

Arbeidstilsynet beklager problemene de har hatt med HMS-kortløsningen den siste måneden. I mellomtiden ber de byggherrene lempe på krav i en overgangsperiode.

– Dette er svært beklagelig, og både leverandøren vår og vi i Arbeidstilsynet jobber hardt for å løse problemene, sier avdelingsdirektør Ronny Jørgenvåg til Arbeidstilsynets nettsider.

20. januar fortalte Byggeindustrien om problemer med HMS-kortløsningen, og Asker Oppmåling karaktersierte arbeidet med å skaffe HMS-kort til to av sine ansatte som «å stange hodet i veggen».

HMS-kortløsningen fungerer nå ifølge Arbeidstilsynet for alle bestillinger, bortsett fra HMS-kort til utsendte arbeidstakere som skal rettes innen 17. februar.

Arbeidstilsynet oppfordrer derfor byggherrer som bruker HMS-kort til adgangskontroll, til å lempe på kravene så lenge bestillingsløsningen for enkelte grupper ikke fungerer.

– Vi håper på tålmodighet i en overgangsfase, og beklager at det for mange har vært lang ventetid på telefon og chat, sier Jørgenvåg.

Leverandøren til Arbeidstilsynet jobber nå med følgende:

  • Rette opp feil i statussøket. Dette skal være løst innen 17. februar.
  • Utvikling av bedre løsning for å få oversikt over egne ansatte fordelt på underenheter. Dette skal være på plass innen 17. februar.
  • Håndtering av feil i porto i tidligere bestillinger blir tilbakebetalt snarest mulig.
  • Utsending av nye HMS-kort til alle som har fått tilsendt kort med feil i avlesbar chip. Nye kort kommer innen 14. februar.
  • Fjerning av nyinnført sperre som gjør at renholdsvirksomheter kun får utstedt HMS-kort for renhold. Sperren vil fjernes i midten av april.

Oppdateringer om HMS-kortene vil bli lagt ut på nettstedet HMSkort.no