Vibecke Hverven går inn i styret i Insenti.

Vibecke Hverven inn i styret i Insenti

Vibecke Hverven er valgt inn som nytt styremedlem i Insenti AS. 

Vibecke Hverven har fra 2014 inntil nylig vært daglig leder i OBOS Prosjekt AS med styreverv i andre OBOS Prosjekt-eide selskap.

- Hun har lang og utstrakt erfaring fra styrearbeid, deriblant styreleder for Norges Geotekniske Institutt, styreleder i Terramar, styremedlem i Dr. Techn. Olav Olsen, styremedlem i Ferd Eiendom og styremedlem i Mesta. I tillegg har hun vært styreleder og styremedlem i energirelaterte selskap som Eidsiva Vannkraft og Kjeller Vindteknikk, heter det i en melding fra Insenti.

Hverven er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har vært VP Regionsjef i DNV GL Energy Advisory. Videre har hun vært administrerende direktør i Sweco Norge AS i årene 2005 til 2012.

- Jeg gleder meg til å bidra med og skape ytterligere vekst og utvikling i Insenti gjennom vervet som styremedlem. Insenti satser i en bransje jeg kjenner godt, og jeg ser frem til å tiltre i styret og bidra med min kunnskap og erfaring, sier Vibecke Hverven.

- Med Vibecke sin bakgrunn og solide erfaring tilfører hun styret i Insenti viktig og god kompetanse, sier styreformann Geir Magne Aarstad.

I tillegg til Aarstad er Bjørn Richard Johansen, grunnlegger av First House, medlem i Insenti sitt styre. 

Insenti jobber innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser i Oslo- og Østlandsregionen.

Selskapet har 56 ansatte og omsatte for cirka 437 millioner i 2018, en vekst fra 267 millioner i 2017.