Ombruksprosjektet Kristian Augusts gate 13 i Oslo. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Venter sirkulær revolusjon i byggenæringen med ny veileder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeider en ny veileder som skal åpne for mer ombruk av byggematerialer. Det får dagens aktører innen ombruk til å håpe for fremtiden.

– Vi står på terskelen til en sirkulær revolusjon i byggenæringen, sier ombruksrådgiver og daglig leder for Resirqel, Lasse Kilvær, i en pressemelding fra

initiativtakerne. Det er ti selskaper og institusjoner som står bak bransjeoppropet som, ifølge pressemeldingen, førte frem til regjeringsvedtaket.

– Dette er et viktig gjennomslag for miljøet og for oss som jobber for en mer sirkulær byggeindustri, sier fagansvarlig for sirkulære bygg i Asplan Viak, arkitekt PhD Anne Sigrid Nordby.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), kom torsdag med meldingen om at kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeider ny veileder som skal gjøre det enklere å velge ombrukte byggevarer.

Ministeren erkjenner at EU-regelverket har vært tolket strengere enn nødvendig i Norge, og strengere enn i våre naboland. Regjeringen vil nå gjøre det enklere å ta grønne valg.

– Mer ombruk av byggematerialer vil gi mindre avfall, men det vil også gi lavere utslipp, ettersom byggematerialene gir store utslipp når de blir produsert, sier Nikolai Astrup i meldingen som kom fra departementet på torsdag.

Regelverket skal, ifølge Astrup, ikke stå i veien for ombruk, og Direktoratet for Byggkvalitet skal støtte opp under ombruksbransjen.

Dagens regelverk har gjort det vanskelig å etablere et marked for brukte byggevarer og har hindret omstillingen til sirkulærøkonomi, skriver KMD i pressemeldingen.

– Nå kan markedet for brukte byggevarer ta av, sier Lasse Kilvær i Resirqel.

Disse har stått bak oppropet og deltatt i møter med KMD:

  • Anne Sigrid Nordby i Asplan Viak
  • Lasse Kilvær i Resirqel
  • Marie Indrelid Winsvold i Høine
  • Tine Hegli ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Michael Anthony Curtis i Loopfront
  • Sunniva Baarnes i Rambøll
  • Nicolai Riise i MAD Arkitekter
  • Per F. Jørgensen i Vill Energi
  • Julie Lyslo Skullestad i Aase Teknikk
  • Øyvind Arntsen i Mustad Eiendom