Ola Elvestuen i Venstre vil ha omkamp om regjeringskvartalet.

Venstre varsler kamp om regjeringskvartalet – gir ikke opp Y-blokka

Ola Elvestuen i Venstre har ingen planer om å gi opp kampen om Y-blokka i regjeringskvartalet med det første.

Kort tid etter at Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen hadde presentert Team Urbis og prosjektet «Adapt» som vinner, lovet Elvestuen - som nylig ble gjenvalgt på Stortinget for Venstre – at han skal kjempe for at Y-blokka bevares.

– Jeg har gått til valg på å få et regjeringskvartal som er bedre tilpasset resten av byen, og også på å beholde Y-blokka. Den bør definitivt bli stående. Dette blir en del av de prosessene som skal gå fremover når vi nå setter et nytt storting om et par uker, sier Ola Elvestuen til Byggeindustrien.

Han roser arkitektene for forslagene som er lagt på bordet i konkurransen, men kritiserer bestillingen som ble gjort i forkant.

– Arkitektene er dyktige, men bestillingen har vært feil. Jeg mener det er feil å legge alle byggene på en tomt som i utgangspunktet er for liten, fordi volumene blir for store i forhold til resten av byen. Det blir liggende som en festning i sentrum av byen, sier han.

Elvestuen mener det ikke er for seint å snu.

– Dette er det enkelt å endre på, det er å fortsatt mulig å bruke begge sider av Akersgata. Det er også mulig å la Utenriksdepartementet ligge der det gjør i dag. Da vil du få et mye bedre tilpasset prosjekt. Regjeringskvartalet vil også bli rimeligere, sier Elvestuen.

– Statsbygg håper på byggestart i 2020, men det gjør kanskje ikke du?

– Jo, det er som sagt gode arkitekter, men prosjektet må tilpasses og bestillingen må gjøres tydeligere. Det er klart at her er det tatt en del beslutninger for tidlig, så kommer stortingsbehandlingen altfor seint. Det er den delen vi nå må ta tak i, slik at det er den reelle politiske viljen som faktisk gjennomføres - ikke at man blir stilt over en situasjon hvor det bare handler om å få ja eller nei, sier Venstre-politikeren.