<p>Vinnerprosjektet Adapt. Illustrasjon: Team URBIS</p>Vinnerprosjektet Adapt. Illustrasjon: Team URBISVinnerprosjektet Adapt. Illustrasjon: Team URBISVinnerprosjektet Adapt. Illustrasjon: Team URBISVinnerprosjektet Adapt. Illustrasjon: Team URBISVinnerprosjektet Adapt. Illustrasjon: Team URBIS

Team Urbis til topps i regjeringskvartalet med «Adapt» - håp om byggestart i 2020

Statsbygg ønsker å tegne kontrakt med Team Urbis og prosjektet «Adapt», og har håp om byggestart i 2020.

– Det har vært en tett konkurranse, men på kompetanse og gjennomføringsevne kommer Team URBIS best ut. De har scoret best på nøkkelpersonell og oppgaveforståelse. De var også juryens klare favoritt, sa Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen da han presenterte Statsbyggs valg. 

Etter en forhandlingsrunder med de to forslagene som var igjen i konkurransen, offentliggjorde den statlige byggherren onsdag klokken 11.00 at de har valgt å gå videre med «Adapt».

– Personellet som er tilbudt er godt hos begge to, men Adapt har vært det forslaget som har svart overbevisende på alle kritierier. Det er et enkelt og sterkt tilpasningsdyktig forslag, sa Nikolaisen.

– Nå går vi inn i forprosjektfasen før en stortingsbehandling kan skje i 2019. Da har vi håp om byggestart i 2020, sa Nikolaisen.

«Adapt» er levert av Team URBIS som består av arkitektkontorene Nordic Office of Architecture, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, Haptic Architects, Scenario og NIKU.

– Jeg var veldig forberedt både på å vinne og tape. Jeg hadde en tapertale og en vinnertale klar her, sa teamleder Gudmund Stokke i Team Urbis til NRK kort tid etter at avgjørelsen ble kunngjort.

Statsbygg har holdt kortene tett til brystet i prosessen med å velge vinnerprosjektet, og de to teamene var derfor ikke til stede da Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen informerte om vinnervalget onsdag.

Da Byggeindustrien intervjuet Team URBIS i sommer, trakk de frem vektingen av konkurransekriterier som en av hovedårsakene til at de ble med videre til den siste forhandlingsfasen.

– Vi er veldig glade for at juryen har gjort de prioriteringer som de har gjort. De kunne ha valgt annerledes, men vi gjorde våre valg, med et større fotavtrykk og en gjennomgående lavere bygningsmasse enn de andre forslagene, sa John Arne Bjernes i Nordic – Office of Architecture til Byggeindustrien.

– Forslaget er mest mulig tilpasset byen, supplerte kollega Knut Hovland.

Totalt har 59 firmaer og 20 arkitektkontorer vært valgt ut til å presentere syv løsningsforslag til det nye regjeringskvartalet.

To av disse – vinnerforslaget «Adapt» og «Lysning» - sto altså alene igjen i sommer.

Bak prosjektet «Lysning» står gruppen G8+ som består av arkitektkontorene LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS.

Les juryens rapport her