Veidekke sparker i gang HMS-uke med verneombudløft

Veidekke tar et HMS-løft på bakkeplan, og gir nå verneombudene mandat til å stoppe utrygt arbeid.

Til uken gjennomfører Norges største entreprenør en stor HMS-kampanje på sine bygge- og anleggsplasser.

Denne uken møttes et solid utvalg av Veidekkes verneombud for å sparke i gang en styrking av verneombudrollen i selskapet, slik at HMS-kulturen skal få sterke pådrivere på bakkeplan også.

Konsersjef Arne Giske i Veidekke vil være med på å løfte status og innflytelse for verneombudene i konsernet.

– Hvis vi ikke klarer å skape et engasjement for Veidekkes HMS-arbeid blant arbeiderne som det gjelder, kan vi ikke nå målene vi har satt oss. Denne undervarmen, som vi kaller det, trenger noen som pusher og veileder, og verneombudene kan ta en rolle her. De er valgt av de ansatte, så de har en klar legitimitet. Min jobb her blir å prøve å hjelpe til med å løfte verneombudrollen ytterligere, sier konsernsjef Arne Giske til Byggeindustrien.

Giske åpnet Veidekkes verneombudkonferanse på Scandic Oslo Airport Hotel onsdag, og fortalte, tydelig beveget, at to arbeidere på Veidekkes sykehusprosjekt i danske Ålborg denne uken falt ned i en heissjakt.

– Når jeg får slike telefoner, blir jeg helt ødelagt. Det ultimate målet i Veidekke er å ikke ha noen skader. Det er kanskje umulig, men samtidig gjennomfører vi mange prosjekter uten skader, så da er det kanskje mulig likevel, sa han fra talerstolen.

– Skader bør prosjekteres

Veidekke-direktøren mener HMS må inn så tidlig som i planleggingsfasen i et prosjekt, og at arbeidsskader må inn i beregningene når prosjekterende vil spare tid og penger.

Giske trakk også frem verneombudets viktige rolle i det viktige HMS-arbeidet.

– Det vi holder på med er farlig. Vi sprenger i fjell, vi jobber i høyden og langs trafikken. I mine øyne er verneombud som tar ansvar for god sikkerhet, noe av det viktigste vi har i Veidekke. Jeg vil gi en veldig stor annerkjennelse til den ekstreme viktigheten av den jobben dere gjør, sa Giske til de fremmøtte verneombudene.

Tryggere tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgt for Veidekke Entreprenør, Region Anlegg, Inge Ramsdal, mener verneombudene bør bli en større ressurs for sikkerhet i Veidekke.

– Vi har fått mandatet, og dette kan vi klare. Verneombud har kompetansen, men vi trenger et løft slik at flere blir trygge nok i jobben sin til å, om nødvendig, stoppe en jobb helt opp. Vi må bruke HMS-kompetansen, og man skal være stolt av å gå med den grønne hjelmen, sier han.

Verneombudene i Veidekke Entreprenør fikk nylig doblet timestillegget for verneombudjobben – fra fem til 10 kroner.

– Tidligere har alle HMS-tiltak kommet ovenfra og ned. Nå skal vi løfte nedenfra og opp, slår Ramsdal fast.