Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (til venstre) og BNL-sjef Jon Sandnes var to av de mange som signerte det bransjeomspennende charteret.Konsernsjef i Veidekke, Arne Giske, åpnet seansen på Veidekkes byggeplass på Sørenga i Oslo.

Statsråden signerte for sikkerhet

Alle, fra murer til minister, skal ta ansvar for å unngå flere skader og dødsfall på norske byggeplasser.

Onsdag møttes representanter fra BNL, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Statsbygg, Maskinentreprenørenes forbund, Norsk teknologi, Arkitektbedriftene i Norge, Rådgivende ingeniørers forening, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund på Veidekkes byggeplass på Sørenga i Oslo.

– Antall dødsfall eksplodert

Konsernsjef i Veidekke, Arne Giske, åpnet seansen på Veidekkes byggeplass på Sørenga i Oslo.

Sammen med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson skrev alle under på et HMS-Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

– Av våre ansatte kan vi forvente at de bidrar med sin innsats, sitt engasjement, sitt ansvar og sin fagkunnskap, men ikke sine liv og sin helse, sa konsernsjef i Veidekke, Arne Giske, i sitt åpningsinnlegg i avtalesigneringen.

BNL-sjef Jon Sandnes fulgte Giske på scenen, som representant for de utøvende i verdikjeden.

– Vi ser at HMS-arbeidet har blitt bedre, men at antall dødsfall har eksplodert, advarte Sandnes.

Konkrete tiltak

I charteret som ble skrevet under, dreier hovedinnholdet seg om å sette i gang med et dyptgående samarbeid som skal gå gjennom hele verdikjeden, fra den enkelte arbeidstaker, og helt opp til departementet. Men de forskjellige partene forplikter seg også til konkrete tiltak ved signering.

De utførende skal sørge for en vesentlig bedring i ryddighet og sikkerhetstilstand på alle byggeplasser, samt sørge for at nødvendig verneutstyr alltid skal være tilgjengelig og i bruk.

Les hele charteret her.

– Handler om å bry seg

Arbeids - og sosialminister Robert Eriksson signerte på vegne av myndighetene, og Jon Sandnes uttaler overfor Byggeindustrien at dette er en stor styrke for charteret.

– Det er viktig at arbeids- og sosialministeren signerte, siden det forankrer ansvaret helt til topps, samtidig som at det øker vår forpliktelse også. Hvis vi skal snu den stygge dødsstatistikken vi har sett de siste årene, må alle aktørene i bygge- og anleggsbransjen se sitt ansvar, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes til Byggeindustrien.

Eriksson understreket at man må få på plass en gjennomgående sikkerhetskultur i bransjen, og unngå å ta snarveier.

– Både de små og de store ulykkene starter ofte i at noen «skal bare...».I dag er det 8.000 mennesker som har sykefravær på grunn av arbeidsskader i bygge- og anleggsbransjen i året. Her handler det om å bry seg om kollegene sine, og vi er mange som bryr oss, sa statsråden.

Les mer om HMS-Charteret i neste ukes nummer av Byggeindustrien. Tegn abonnement her.