Arne Giske

Solid fremgang for Veidekke

Veidekke rapporterer solid fremgang både i omsetning og resultat for 2. kvartal. Omsetningen økte med 12 % fra fjoråret til 6,0 milliarder kroner.

Resultat før skatt økte med NOK 80 millioner kroner til NOK 225 millioner kroner.

- De fleste av våre virksomheter har hatt en god utvikling og viser lønnsomhetsforbedringer. Ordrereserven er på et høyt nivå og vår finansielle posisjon er ytterligere styrket, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Veidekkes omsetning i andre kvartal ble 6 040 millioner kroner (5 372) og resultat før skatt 225 millioner kroner (145). Det gir en resultatmargin på 3,7 % (2,7). Samlet ordrereserve er nå på 18,8 milliarder kroner (18,3). Tallene er fra segmentregnskapet. Resultat pr. aksje (IFRS) ble 1,40 kroner (0,5).

Entreprenør

- Entreprenørvirksomheten økte omsetningen med 11 % i andre kvartal, og veksten kom i dette kvartalet i Sverige og Danmark. I Norge gikk omsetningen noe ned sammenlignet med fjoråret, mens resultat­marginen i den norske entreprenørvirksomheten økte fra 2,7 til 3,4 %, forteller Giske. - Flere av våre enheter viser meget god lønnsomhet, mens noen fortsatt ligger bak våre målsettinger. I tiden fremover vil det være en prioritert oppgave å bedre lønnsomheten for disse, legger han til.

Omsetning for entreprenørvirksomheten var 4 747 millioner kroner (4 285) og resultat før skatt 116 millioner kroner (87) i andre kvartal.

Eiendomsutvikling

- Veidekkes eiendomsvirksomhet hadde stabil omsetning i kvartalet, mens resultatet før skatt økte til 50 millioner kroner fra NOK 40 millioner kroner i fjor. Fremgangen kommer i hovedsak fra den norske virksomheten som har hatt gode resultater fra prosjekter i sluttfasen i tillegg til enkelte mindre prosjektsalg, utdyper Giske.

Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1 079 boliger i produksjon, mot 1 300 i fjor. 237 (219) boliger ble solgt, og salgsgraden for prosjekter under oppføring var 74 % (76).

Omsetningen i eiendomsvirksomheten ble 422 millioner kroner (426) og resultatet før skatt 50 millioner kroner (40).

Industri

- Veidekke Industri er preget av høy omsetning og sterk resultatfremgang. Virksomheten hadde en omsetningsvekst på 23 % i kvartalet og resultatet ble mer enn doblet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette var i all hovedsak knyttet til asfaltvirksomheten, og er et resultat av høy aktivitet og god drift, avslutter konsernsjef Arne Giske.

Industrivirksomheten hadde en omsetning på 1 110 millioner kroner (900) og resultat før skatt 82 millioner kroner (36).

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidet med å redusere antall ulykker og alvorlige hendelser fortsetter. Det er innført skjerpede krav til bruk av sikkerhetsutstyr samt økt fokus på sikkerhet i tidlig fase av prosjektene. H-verdien for konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer egne ansatte) var for andre kvartal 6,7 (6,4). Sykefraværet viser en fallende tendens i kvartalet i alle tre land .