Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson takker Veidekkes konsernsjef Arne Giske for nyttige innspill. Foto: Trond JoelsonRunar Andersens historie gjorde inntrykk på ministerne. Foto: Trond JoelsonArne Giske innledet om Akan-arbeidet i bedriften. Foto: Trond JoelsonBent Høie og Robert Eriksson tok begge turen til Veidekke torsdag. Foto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Minister-ros til Veidekkes rusprogram

Både helse- og omsorgsminister Bent Høie og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson er imponert over avhengighetsarbeidet i Veidekke.

Torsdag hadde begge ministerne lagt turen til Veidekkes boligprosjekt Marienfryd i Oslo for å høre om erfaringene med forebygging og arbeid med rusmiddel- og spilleavhengighet i entreprenørkonsernet. Dette skulle danne bakteppet for et toppmøte de to ministerne skulle videre på sammen med toppene i arbeidslivet.

Akan

Hos Veidekke fikk de høre om Veidekkes Akan-program av bedriftslege Kjell Sørensen. Han understreket viktigheten av fokus og åpenhet om dette problemet. Det var Sørensen som innførte opplegget i Veidekke i 1994.

Siden den gang har programmet vokst og suksesshistoriene vært mange. Rundt 70 prosent av de som blir med blir kvitt rus- eller spillavhengighet.

Det som gjorde sterkest inntrykk på ministerne var nok historien til Veidekke-ansatte Runar Andersen. For ett år siden stod han frem i Byggeindustrien med historien sin om hvordan Akan-opplegget til Veidekke fikk han ut av alkoholismen. Nå har han vært nykter i snart åtte år, og jobber fortsatt i selskapet.

Åpenhetskultur

– Veidekke har gått foran på dette området og gjort en veldig god jobb. De har tatt dette på alvor, og skapt åpenhetskultur innad i bedriften. Det ser vi bare på historien til Runar og oppslaget dere hadde om han i Byggeindustrien. Det er veldig viktig at noen går foran, slik svarer Eriksson på spørsmål om hvorfor man valgte å besøke Veidekke.

– Det er tøft å stå frem, men veldig viktig. Dette virker som et veldig bra opplegg. Når folk søker hjelp selv, er det den beste attesten du kan få, sier Høie.

Andersen selv forteller at han kun har fått positive tilbakemeldinger etter at han sto frem i Byggeindustrien, og at han har fått telefoner både fra kollegaer og fra ansatte i andre selskap.

Bedriftslege Sørensen forteller at det er flere som har vært i samme situasjon som Andersen, og at det nå er 15 ansatte - både funksjonærer og fagarbeidere - som har egne Akan-kontrakter. Suksessraten er størst blant de som frivillig søker hjelp.

Han trekker frem flere punkter for hvorfor selskap har lyktes med avhengighetsarbeidet. God informasjon og opplæring til ledere og ansatte i 20 år, trygghet for at man får hjelp hvis man ønsker det, erfaren bedriftshelsetjeneste, dyktige Akan-kontakter samt at ledere og tillitsvalgte ser viktigheten av tidlig hjelp.

Her er artikkelen om Runar Andersen fra Byggeindustrien nummer 12 - 2013.