Jimmy Bengtsson i Veidekke sier ingen skal bli utsatt for krenkende diskriminering på arbeidsplassen sin. Foto: Veidekke/Bård Gudim

Veidekke-sjefen: – Jeg blir opprørt, ganske enkelt

Jimmy Bengtsson i Veidekke beskriver historien til «Ida» som en «trigger» til bedring i byggenæringen. – Hvis vi skal eliminere diskriminering og øke mangfoldet, må vi først erkjenne problemet, sier han.

– Jeg blir opprørt, ganske enkelt. Ingen skal bli utsatt for krenkende diskriminering på arbeidsplassen sin. Vi må ha nulltoleranse i slike saker, og jobbe sammen i bransjen for å skape et arbeidsmiljø der alle kan føle seg trygge og verdsatt, sier administrerende direktør Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Det var i utgave ni av Byggeindustrien at den 21 år gamle lærlingen Ida fortalte om trakasseringen hun har opplevd på ulike byggeplasser.

– Arbeidet starter nå

Veidekke-sjefen mener det er trist at lederne til Ida ikke håndterte trakasseringen bedre. Samtidig er han ikke overrasket over at det skjer trakassering i byggenæringen.

– Det er ikke overraskende at trakassering skjer. Vi må innrømme det for å kunne handle. Åpenbart må vi gjøre mye mer for å skape en kultur og et lederskap, der slike saker kommer til overflaten og blir håndtert. Først da kan vi jobbe for å eliminere trakassering og diskriminering i arbeidshverdagen, sier han.

– For noen år siden, da jeg var leder for Veidekke i Sverige, skjedde en lignende situasjon. Det fikk store konsekvenser, og satte i gang endringer i den svenske virksomheten. Så selv om det Ida beskriver er veldig beklagelig, er det også en trigger for forbedring. Det er et «momentum» som vi må utnytte til å skape den endringen vi åpenbart trenger. Det arbeidet starter nå, legger han til.

– Må belyse ubehagelige saker

Bengtsson mener arbeidet må starte med at næringen erkjenner problemet.

– Det er behov for en holdningsendring i næringen og sikkert også Veidekke. Hvis vi skal eliminere diskriminering og øke mangfoldet, må vi først erkjenne problemet. Deretter må vi legge langsiktige planer for lederskap og kultur, som får alle til å føle seg velkomne og verdsatt, sier han.

I siste podkast-episode av Byggeplassen på bygg.no er blant andre konsernsjef i Backe og styreleder i EBA, Eirik Gjelsvik, gjest.

Han er også tydelig på at bransjen må bli flinkere til å snakke om de ubehagelige hendelsene.

– Alternativet er verre. Selv om det er kjedelig å få belyst dårlige saker om bransjen i media, hjelper det ikke å feie det under teppet. Da blir vi aldri bedre, sier Gjelsvik, som også ble opprørt da han leste om opplevelsene til Ida.

– Dessverre kom det kanskje ikke som en overraskelse, sett i lys av de utfordringene jeg selv har sett i bransjen, sier han.

Behov for kulturendring

I likhet med Bengtsson mener Backe-sjefen det er behov for en kulturendring i næringen.

– Det hersker en oppfatning om at hvis du som kvinne skal jobbe i vår bransje, må du være ekstra tøff og tilpasse deg mannskulturen. Det mener jeg er litt av feilen. Det har ikke vært en kultur for å diskutere. Alt har gått på menns premisser. Det er dette som må snus, sier Gjelsvik.

Han mener likevel det gjøres godt arbeid både ute i bedriftene og i bransjeorganisasjonene:

– Det er blitt en større bevissthet, både når det gjelder rekruttering av kvinner og det å ha mål for økt kvinneandel og mangfold generelt. Ida-saken er et bevis på at vi må jobbe enda mer med det kulturelle. Det er selvfølgelig et lederansvar, men like mye den enkelte medarbeiders ansvar, sier Gjelsvik.