Lars Mamen (f.v.) og Kaare Gilhus signerer etikkplakaten til Fair Play Bygg Oslo og omegn. Foto: Stefan Offergaard

Veidekke Bygg Oslo signerte samarbeidsavtale om å jobbe mot kriminalitet i byggenæringen

Veidekke Bygg Oslo er den største byggentreprenøren som så langt har signert etikkplakaten til Fair Play Bygg Oslo og omegn. – Vi vil kriminaliteten i byggenæringen til livs, sier avdelingsleder Kaare Gilhus.

– Vi er en stor og seriøs aktør, men det kan hende vi tidvis konkurrere med firmaer som ikke er like seriøse. Vi ønsker å konkurrere på like vilkår og vil kriminaliteten i byggenæringen til livs, sier Kaare Gilhus, som er avdelingsleder for boliger i Veidekke Oslo Bygg.

Han underskrev onsdag etikkplakaten til Fair Play Bygg Oslo og omegn, som beskrives som en samarbeidsavtale mot kriminalitet i byggebransjen.

– Målet med samarbeidet er å bidra til en mer seriøs næring. Mer spesifikt skal vi og arbeidere på byggeplassene våre tipse Fair Play Bygg om firmaer som kan ha ugler i mosen, sier Gilhus.

Gir 100.000 kroner i støtte

Etikkplakaten inneholder åtte paragrafer som Veidekke Bygg Oslo forplikter seg til, og dreier seg blant annet om gjennomsiktighet, etterrettelighet og organisering i arbeidslivet.

Les etikkplakaten her.

Entreprenøren bidrar i tillegg med 100.000 kroner i støtte til Fair Play Bygg Oslo og omegn, som er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Initiativet fungerer som en varslingskanal for bransjen. Siden oppstarten for to år siden har daglig leder Lars Mamen sendt videre over 420 tips om mulig ulovlig aktivitet i byggenæringen til offentlige etater, som A-krim og Arbeidstilsynet.

– Det oppleves nok litt voldsomt for arbeidere å melde ifra til offentlige tilsyn om ting de ser ute på byggeplasser. De kvier seg for å varsle, og sånn sett føler vi Fair Play Bygg fyller et tomrom. Vi har tro på den jobben de gjør, sier Gilhus.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Egne ansatte reduserer risiko

Samarbeidsavtalen ble underskrevet på Veidekkes byggeplass på Vollebekk, hvor de er i full gang med å bygge rundt 850 nye boliger.

Daglig er det rundt 180 bygningsarbeidere fra 40 firmaer inne på byggeplassen. Rundt halvparten av dem er ansatte i Veidekke.

– Det er vanskelig å si noe om hvor mye kriminalitet som skjer på prosjektene våre. Likevel tror vi det er mindre på våre byggeplasser enn mange andre fordi vi har mange egne håndverkere, sier han.

– Det er en av flere positiv sider med å være en kompetansebedrift, som satser på egne håndverkere istedenfor å kjøpe inn alle tjenester. Vi har i tillegg flere faste og trygge underleverandører, som bidrar til å redusere risikoen for ulovlig arbeid, legger han til.

Gilhus påpeker også at de har egne ansatte som arbeider med å gå underentreprenører etter i sømmene.

– Vi har påseplikt og gransker bedrifter på prosjektene våre. I prekvalifiseringsrundene sjekker vi blant annet at det økonomiske er på stell. Det er enormt mange som jobber for oss både på denne og andre byggeplasser i Oslo, så det er en stor jobb. Vi får ikke sjekket alle, men en god del. Det hender vi finner avvik, men det er vanskelig å si om det er slurv eller bevisste handlinger, sier han.

Største samarbeidsbedriften

Gilhus håper nå seriøsitetsarbeidet styrkes ytterligere.

– Fair Play Bygg bruker andre kanaler enn oss og har et annet nettverk. Vi tror de kommer tettere på, sier han.

Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn sier han er stolt av at Veidekke Bygg Oslo skriver under på etikkplakaten, og bidrar med både økonomisk støtte og informasjon.

– Det er flere entreprenører og byggherrer som har skrevet under på etikkplakaten, men Veidekke Bygg Oslo er den desidert største. Vi er veldig fornøyde med å ha fått til dette samarbeidet, som involverer både ledelsen og arbeiderne ute på byggeplass, sier han.

– Det som gir mest verdi for meg, er at de bidrar med informasjonsdeling. Hvis de hører om ting som ikke er greit, så kan de sende tips til oss. Deretter vil jeg undersøke informasjonen videre, og vurdere om den skal sendes videre til A-krim eller andre etater, sier legger han til.