Statens vegvesen har inngått kontrakt med Prodtex Industri . Tore Askeland i Vegvesenet (fra venstre), Cato Dørum i Vegvesenet, Johannes Veie i Vegvesenet, Tore Roppen i Prodtex og Sigbjørn Nordstrand i Prodtex markerte den nye avtalen. Foto: Heidi Samantha Badham / Statens vegvesen

Vegvesenet vil bruke laser til overflatebehandling av stål

Statens vegvesen har inngått en avtale med Prodtex Industri for å utvikle nye metoder for overflatebehandling og for å sikre kvaliteten på gjennomført sveising.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding tirsdag.

– Den nye teknologien har mange gevinster. Vi ser et potensial til å få bedre overflatebehandling i tillegg til bedre kontroll på hele lasersveiseprosessen, noe som gir bedre kvalitet, lavere kostnader, mer miljøvennlig sveiseteknologi, sier Tore Askeland, prosjektleder for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har allerede et pågående samarbeid med Prodtex Industri AS for utvikling av nye sveisemetoder basert på laser.

Nå utvides samarbeidet med et prosjekt med støtte fra Innovasjon Norge for å både utvikle metoder for overflatebehandling og for å sikre overvåking og kvalitet av sveisen, heter det i pressemeldingen.

– Dette er et skritt videre for utvikling av automatisert produksjon av stålbruer med bruk av laserteknologi, sier sjefingeniør Cato Dørum, som leder arbeidet med teknologikvalifisering i Vegvesenet.

Alternativ til sandblåsing, metallisering og maling

Prodtex skal undersøke om utstyr montert på laserkilden vil avdekke samme feil som etablerte kontrollrutiner. Kontrollen kan benyttes på både laser- og laserhybridsveiste forbindelser.

Kontrollen er ment å etablere kontrollprosess som støtter produksjonshastigheten, avdekke og eliminere et større antall feil enn ved ordinær kontroll, stoppe feil når de oppstår, samt forbedre sveiseklasser og redusere vekt på konstruksjoner.

Denne teknologien kan, ifølge pressemeldingen fra Statens vegvesen, benyttes som et alternativ til tradisjonell sandblåsing, metallisering og maling, og består i prinsippet av metallpulver som sveises fast til ståloverflatene ved hjelp av laser.

Hensikten med en slik laserbasert overflate er, ifølge meldingen, å unngå miljøbelastende metoder som brukes i dag, bidra til effektiv produksjon, redusere vedlikeholdsbehovet gjennom livsløpet, samt forlenge levetiden til bruene.

‒ Stor betydning

Prodtex Industri har et pågående forsknings- og utviklingsprosjekt for å videreutvikle teknologi for kvalitetssikring av sveiser. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

– Vi mener at prosjektutvidelsen med kontrollsystem og overflatebehandling ved hjelp av laserteknologi passer godt inn i hovedprosjektet, og at arbeidet som nå gjøres hos Prodtex Industri i samarbeid med Statens Vegvesen har stor betydning for industrimiljøet i Norge, sier finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge, Mari Dorte Jønland Michaelsen.