Frønes gang- og sykkelveibru. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vegvesenet tester ut automatisert sveising på gangbru

Statens vegvesen skal bygge en gangbru i Åfjord kommune i Trøndelag for å teste ut automatisert laser- og laser-hybrid-sveising i brukonstruksjoner.

- Metoden brukes i mange andre industriområder, for eksempel skips- og verftsindustrien. Nå skal vi i samarbeid med Åfjord kommune bygge en gangbru i Åfjord som, så vidt vi vet, blir verdens første bru konstruert ved hjelp av automatisert laser- og laser-hybrid sveiseteknologi, forteller Cato Dørum i Statens vegvesen i en pressemelding.

- Bruer krever mye stål, og mye stål krever mye sveising. Vi vil videreutvikle sveiseteknologien slik at den kan brukes på tykke stålplater og stålmaterialer i bruer. Når vi har testet ut teknologien på gangbrua skal vi vurdere om den kan brukes på enda større bruer, legger han til.

Brua er planlagt av Statens vegvesen i egenregi i samarbeid med Åfjord kommune og Plan Arkitekter i Trondheim. Brua bygges som en nettverkbuebru i et spenn på 65 meter og en føringsbredde på tre meter. Det er selve dekket som vil utføres som en lasersveist stålkonstruksjon, mens buene lages i limtre. Åfjord kommune er byggherre for brua der Statens vegvesen har ansvaret for delleveransen av ståldekket.

Reduserer klimautslipp

I fjordkryssingsprosjektet Bjørnafjorden har Statens vegvesen jobbet en med teknologikvalifisering for automatisert sveising.

Prosjektet i Åfjord er et FoU-prosjekt som blir gjennomført i samarbeid med Prodtex Industri AS fra Vanylven i Møre og Romsdal.

- Vi har stor tro på automatisert laser og laser-hybrid-sveising. Det er mindre energikrevende enn tradisjonell sveising og dermed mer miljøvennlig. Når roboter utfører arbeidet er det også mindre potensial for feil, dermed kan sveisingen ha høyere kvalitet og være mer holdbar. Mindre materialbehov er også miljøvennlig. Et annet poeng er også at det er bra med tanke på HMS, en robotisert teknologi reduserer risikoen for personskader, poengterer Dørum. Dette er teknologi som kan hjelpe oss med å redusere kostnader, og det gir større mulighet for lokal og norsk produksjon.

Bra for norsk industri

Dørum forklarer at automatisert sveising gir store muligheter for lokal produksjon, i motsetning til manuell sveising hvor produksjonen ofte gjennomføres langt unna, og stålplatene må transporteres og monteres.

- Vi kan generelt si at omkring en tredjedel av kostnadene knyttet til manuelt sveisede stålkonstruksjoner er knyttet til prosessen med transport og montering. Ved hjelp av automatisert sveiseteknologi fjerner vi disse leddene og unngår dermed unødvendige kostnader og CO2-utslipp, sier han.