Illustrasjon: Statens vegvesen.

Vegvesenet må utsette Sotrasambandet – Ap-politiker mener OPS-prosjektet blir trenert

Konkurransegrunnlaget for OPS-prosjektet rv. 555 Sotrasambandet kommer ikke ut til våren slik Statens vegvesen tidligere har signalisert.

Nylig sendte stortingspolitiker Ruth Grung (Ap) skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale der hun ville ha svar på når OPS-utlysningen kommer og når det nye Sotrasambandet vil åpne for trafikk.

I svaret fra samferdselsministeren står det blant annet at prosjektet venter på behandling av forslag til reguleringsendringer knyttet til massedeponi i Storavatnet og at det er knyttet usikkerhet til fremdriften i forbindelse med omleggingen av en høyspentkabel.

– Statens vegvesen arbeider nå med å redusere usikkerheten og vil komme tilbake med en oppdatert tidsplan både for kontraktsutlysning og trafikkåpning før sommeren, skriver Dale i sitt svar til Grung.

Kan ikke si noe om videre fremdrift

Regionvegsjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen bekrefter at konkurransegrunnlaget for OPS-prosjektet ikke kommer ut til våren slik byggherren antydet i oktober 2018. Han vil ikke si noe om hvor lang utsettelsen kan bli, og han gjentar budskapet Jon Georg Dale kom med til Ap-politiker Ruth Grung.

– Konkurransegrunnlaget for prosjektet kommer ikke ut våren 2019, og akkurat nå kan jeg ikke si noe mer enn at vi vil komme med ny fremdriftsplan til sommeren, sier Eidsnes til Byggeindustrien.

Kontroll

Han understreker at det er veldig viktig å få kontroll på de store usikkerhetsmomentene i prosjektet før Statens vegvesen går ut i markedet med konkurransegrunnlaget.

– Vi har en million kubikk tunnelmasser som vi ønsker skal bli kjørt ut i Storavatnet. Det er laget en reguleringsplan for dette, men det er mange interesser og det finnes ulike alternativer for hvor mye vi kan fylle ut i vannet. Hvis ikke alt av tunnelmasser tippes i vannet, blir det overskudd av masser og dermed blir rammebetingelense i forhold til prising av kontrakten endret. Det er derfor veldig viktig at vi får avklart dette før vi går ut i markedet med prosjektet, fremhever Eidsnes.

Han tilføyer at en regulering med mindre masser kjørt ut i Storavatnet, også vil ha noe å si for utløpet av tunnelen.

Omlegging av høyspentkabel

Den pågående omleggingen av høyspetkabelen som går i traseen hvor det nye Sotrasambandet skal ligge, trekkes også frem som en årsak til at utlysningen av OPS-prosjektet ikke skjer til våren.

– Det skal sprenges mange kilometer med tunneler for å legge om høyspentkabelen. Dette er et komplekst og krevende arbeid, og vi går nå opp grensene for å se på hva det er riktig at OPS-selskapet gjør og hva det er riktig at Statens vegvesen gjør, opplyser Eidsnes.

Regionvegsjefen tror ikke nødvendigvis at utsettelsen vil bety noe for den planlagte ferdigstillelsen av anlegget, men han regner med at dette også er noe de vil ha svar på når Statens vegvesen og samferdselsdepartementet legger frem ny fremdriftsplan for prosjektet før fellesferien.

Helge Eidsnes presiserer også at tidspunktet for når konkurransegrunnlaget skulle ut i markedet aldri har vært fast bestemt og at det ikke er uvanlig at det oppstår elementer som gjør at Statens vegvesen må vente med å sende prosjekter ut i markedet.

– Jeg vil tro at også entreprenørene er tilfredse med at viktige forhold er avklart før kontrakten lyses ut. Ingen er tjent med uklare rammebetingelser, fastslår Eidsnes.

Politisk trenering

Stortingspolitiker Ruth Grung fra Arbeiderpartiet er meget opptatt av fremdriften for det viktige samferdselsprosjektet, og har ved flere anledninger spurt samferdselsministeren om OPS-prosjektet er i rute. Grung er svært lite fornøyd med svaret hun fikk av Jon Georg Dale og stiller samtidig store spørsmålstegn ved begrunnelsene for utsettelsen som statsråden og Statens vegvesen kommer med.

Grung skriver i en e-post til Byggeindustrien at hun nå er meget bekymret for at regjeringen, via sine samferdselsministre, innser at de har sagt ja til for mange prosjekter og at de nå desperat prøver å komme seg unna ved å utsette blant annet Sotrasambandet.

– Det er ingen store usikkerhetsmomenter som skulle tilsi noe store risiko for å utlyse kontrakten, slik samferdselsministeren viser til. I reguleringsplanen for Storavatnet står det klart beskrevet at kostnadene til overskuddsmasse er beregnet til mellom 150-200 millioner kroner. Dette er småpenger og ingen stor risiko knyttet til et så stort prosjekt. OPS kan også ha frihet til å disponere massedeponering, fastslår Grung, som også mener at krafttunellen innebærer svært liten eller ingen risiko.

– Risikoen for OPS ligger på markedsrisiko, som kan være i milliardklassen. Dette er ren politisk trenering med svært store samfunnsøkonomiske kostnader for Bergensregionen, understreker Grung.

Lite egnet

Ap-politikeren mener også at alle faglige argumenter tilsier at Sotrasambandet i utgangspunktet var lite egnet for OPS.

– Alle faglige argumenter tilsier at Sotrasambandet var lite egnet til OPS fordi alt er gjennomregulert. Det er lite rom for den frihet i løsninger som kunne ha passet til en OPS løsning, kommenterer hun.