Sletta bru over E6 i Eidsvoll kommune ble bygget i 2011. Nå må brua skiftes ut.

Sletta bru over E6 i Eidsvoll kommune ble bygget i 2011. Nå må brua skiftes ut.

Foto: Statens vegvesen.

Vegvesenet må skifte ut trebru

Det er nå klart at overgangsbrua Sletta over E6 i Eidsvoll kommune ikke kan forsterkes og må skiftes ut med en ny bru.

Statens vegvesen jobber kontinuerlig for å finne løsninger for fagverksbruene i tre som etaten har vedlikeholdsansvar for, som fortsatt er stengt eller har redusert belastning etter at Tretten bru kollapset.

– Vi har vært åpne om det har vært krevende å finne løsninger for Sletta bru. Det har vært håp om at brua kunne forsterkes og gjenåpnes med noe redusert bæreevne, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Det har vært en grundig og omfattende prosess for å finne mulige forsterkningsløsninger for Sletta bru, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Foto: Kjetil S. Grønnestad.

– Parallelt med at vi har jobbet med mulige forsterkningsløsninger har det blitt avklart at næringstransportens behov gjør at den må tåle den lasten som overgangsbrua opprinnelig var dimensjonert for. Det er derfor ikke lengre noe alternativ å gjenåpne brua med lavere bruksklasse, sier Eiterjord.

Bruklassen til Sletta bru har vært BK 10/60. Det innebærer at brua tåler 10 tonn aksellast og en totalvekt på inntil 60 tonn.

Eiterjord understreker at etter dialog med kommunen og nærmiljøet er det ikke aktuelt å erstatte brua med omlegging av lokalveg og annen hovedveikryssing, står det i meldingen fra Vegvesenet.

– Det startes nå umiddelbart med prosjektering av en helt ny bru. Når brua er ferdig prosjektert skal den til godkjenning i Vegdirektoratet. Når prosjekteringen er godkjent kan oppdraget med å bygge ny bru lyses ut på anbud, opplyser Eiterjord.

Målet er å komme i gang med bygging etter sommerferien.

– Vi beklager ulempene dette medfører for de som bruker brua, men kan forsikre om at prosessen for å få på plass ny bru har topp prioritet, understreker Eiterjord.

Statens vegvesen jobber videre med løsninger for de øvrige bruene som etaten har vedlikeholdsansvar for som fortsatt er stengt eller som har midlertidig nedsatt lastkvalifisering, og vil informere så snart det er konkludert for den enkelte bru, skriver Vegvesenet.