14 fagverksbruer i tre ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

14 fagverksbruer i tre ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vegvesenet ferdig med trebru-gjennomgangen

Vegvesenet har nå startet på en gjennomgang av regelverk og rutiner knyttet til fagverksbruer i tre. – De 14 stengte bruene er grundig sjekket ut, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

14 fagverksbruer i tre ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned. Disse har nå gjennomgått spesialinspeksjoner og er blitt kontrollberegnet av ekstern ekspertise.

Ifølge Vegvesenet er dette status for bruene nå:
Bruene Moumbekken (Fredrikstad), Tveit (Vang i Valdres), Majorplassen bru (Kongsberg) og Skytebanen bru (Grane) er åpnet for ordinær trafikk. Norsenga (Kongsvinger), Bliksland (Indre Østfold) og Evenstad (Stor-Elvdal), samt den mindre skogsveibrua Fjell-Leet (Eidsvoll), er åpnet med redusert belastning.Nye Flisa (Åsnes), Sundbyveien (Eidsvoll) og Sletta (Eidsvoll), samt skogsveibruene Blakkesrud (Eidsvoll), Statsrådveien (Eidsvoll) og Skubbersenga (Eidskog) må holdes stengt i påvente av forsterkningstiltak.

– Gjennomgangen har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Totalt er det funnet feil som krever forsterkninger før full gjenåpning på 10 av de 14 bruene, sier Nils Audun Karbø i Statens vegvesen i meldingen.

– Vi går nå gjennom rapportene for å oppsummere funnene og hva de vil ha å si for framtidig regelverk og bruk av slike bruer. Men endelige konklusjoner kan vi ikke trekke før Statens havarikommisjon har kommet med sin endelige rapport om årsaken til kollapsen av Tretten bru, legger Karbø til.

Det pekes videre på at arbeidet med å gjennomføre fullstendige kontrollberegninger for alle bruene med utarbeidelse av tilhørende dokumentasjon er i gang.

– Denne prosessen er svært omfattende, og vil ta tid. Dette vil igjen være grunnlag for ny endelig bæreevneklassifisering som fastsettes av Vegdirektoratet. Det er variasjon i de ulike avvikene som er avdekket. Hovedårsakene for behovet for forsterkninger virker å være mangelfull hensynstakelse av temperaturer, fukt og vindkrefter, andre prosjekteringsfeil og manglende samsvar mellom prosjektering og bygging, samt skader som har svekket bæreevnen, heter det i meldingen.

Inntil videre vil ingen nye fagverksbruer i tre bli godkjent av Vegdirektoratet.

– Det får riktignok konsekvenser for bare Tunna bru på riksvei 3 ved Tynset, som er omprosjektert, skriver Vegvesenet.

Statens vegvesen har på vegne av de ulike brueierne ledet prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de stengte fagverksbruene i tre. Tre av bruene er på riksveinettet, fire er fylkesveibruer og de øvrige er stort sett skogsveibruer på kommunal eller privat vei.

Vegvesenet har startet prosjektering av forsterkningstiltak på de bruene som etaten har ansvaret for.

Vegvesenet skriver at det er den respektive vegeier som har ansvar for prosess og informasjon videre etter at gjennomgangen nå er fullført.

– Statens vegvesen er eier av Norsenga bru (E16), Tveit (E16) og Moumbekken bru (rv. 22). Innlandet fylkeskommune er eier av Nye Flisa bru (fv. 206) og Evenstad bru (fv. 2188). Viken fylkeskommune er eier av Bliksland bru (fv. 1008) og Sundbyveien bru (fv. 1590). De øvrige bruene – som i stor grad er skogsveibruer – har ulik veistatus, men Statens vegvesen tar ansvaret for det videre arbeidet med disse, skriver etaten.