Etter brukollapsen på Tretten 15. august i år stengte Statens vegvesen 14 tilsvarende fagverksbruer i tre. Kun fire av bruene besto inspeksjonen. Foto: Geir Olsen / NTB

Etter brukollapsen på Tretten 15. august i år stengte Statens vegvesen 14 tilsvarende fagverksbruer i tre. Kun fire av bruene besto inspeksjonen. Foto: Geir Olsen / NTB

Kun 4 av 14 trebruer besto inspeksjon etter brukollapsen på Tretten

Etter brukollapsen på Tretten 15. august i år stengte Statens vegvesen 14 tilsvarende fagverksbruer i tre. Kun fire av bruene besto inspeksjonen.

– Gjennomgangen har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Totalt er det funnet feil som krever forsterkninger før full gjenåpning på 10 av de 14 bruene, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø, i en pressemelding.

Til Teknisk Ukeblad sier Karbø at en kombinasjon av både prosjekteringsfeil og monteringsfeil har ført til at seks av bruene er helt stengt i påvente av forsterkningstiltak, mens fire av bruene er åpnet med begrenset bæreevne.

– Det er funnet ganske mange ulike feil, så foreløpig ser vi ingen åpenbare likhetstrekk blant de bruene som ikke oppfyller kravene, sier Karbø til TU.

Noe av det som går igjen, er imidlertid at det er tatt manglende hensyn til temperaturer, fukt og vindkrefter.