Bruseksjonen med en lastebil på tas ned under opprydning etter at Tretten bru kollapset i Gudbrandsdalslågen og over E6 i sommer. Foto: Geir Olsen / NTB

Bruseksjonen med en lastebil på tas ned under opprydning etter at Tretten bru kollapset i Gudbrandsdalslågen og over E6 i sommer. Foto: Geir Olsen / NTB

Tretten bru kollapset trolig grunnet dårlig kapasitet på diagonalene

Kapasiteten på diagonalene i hovedspennet på Tretten bru var halvparten av det den burde vært da brua kollapset, skriver Havarikommisjonen.