<p>Terje Moe Gustavsen (f.v.), Ketil Solvik-Olsen og Ståle Rød</p><p>F.v. Prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, konsernsjef Ståle Rød i Skanska og prosjektdirektør Ketil Sand i Skanska. Foto: Stefan Offergaard</p>

Vegvesenet innstiller Skanska til Norges største veikontrakt

Statens vegvesen innstiller Skanska til det første OPS-prosjektet i Norge på mer enn ti år. Dette er den største veikontrakten som er inngått i Norge. 

Fakta:

- Ny rv.3/rv.25 mellom Løten og Elverum omfatter 16 km 4-felts veg og 9 km 2-felst veg med midtrekkverk, oppgradering av gammel veg og bygging av ny kontrollstasjon.

- Prosjektet skal gjennomføres på om lag to og et halvt år. Det starter i juni og veien skal åpnes i november 2020.

- Dette er det første OPS-prosjektet i veibyggingen på over 10 år. Skanska står for bygging, finansering og drift/vedlikehold i 20 år.

Kostnaden for den nye riksveien mellom Løten og Elverum – både bygging, finansiering og drift/vedlikehold i 20 år - er samlet på 5,5 milliarder kroner. Dette er nærmere 1,5 millairder kroner lavere enn kostnadsoverslaget som ble lagt fram for Stortinget i desember 2016.

- Vi har sammen med tilbyderne knadd prosjektet i møter over et halvt år. Fordelen med denne prosessen er at entreprenørene kan påvirke både løsninger og risikoprofil i prosjektet. Dermed kan de prise seg lavere, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Under en pressekonferanse torsdag understreker han at dette har vært en omfattende prosess. Vegvesenet startet med sju søkere til prosjektet, og fem av dem ble kvalifisert. Gustavsen sier de etter en kvalitativ prosess, hvor det ble la vekt på kvalitet og erfaring, landet på Skanska.

- Vi har hatt et meget godt lag av erfarne prosjektfolk. Vi har møtt svært profesjonelle motparter. Dette er oppskriften på en god kontrakt, som er økonomisk gunstig og gir stor nytte til samfunnet, sier Gustavsen.

Stolt
 - Dette er en stor dag for Skanska Norge og jeg er utrolig stolt over at vi har vunnet en av de største veikontrakten i Norges historie. Jeg vil særlig rose våre folk i teamet som har jobbet med prosjektet i snart et år. I tett samarbeid med Statens vegvesen og vår interne samarbeidspartner på finansieringsløsninger - Skanska Infrastructure Development - har de utviklet prosjektet med gode løsninger til det beste for trafikantene og samfunnet. Det gode arbeidet som er nedlagt, har resultert i at vi har redusert kostnadene med omlag 20 prosent, sammenlignet med det kostnadsoverslaget som Stortinget fikk forelagt for to år siden, sier konsernsjef Ståle Rød.

Han regner likevel med en god gevinst.

- Vi er klare på at vi skal levere på det utgangspunktet vi nå har levert. Vi har kalkulert og priset disse løsningene, og forventer å sitte igjen med et stykke penger når vi er ferdige. Det er derfor vi er i markedet. Det er en forutsetning, sier han under en pressekonferanse torsdag. 

 Rød sier Skanska har bred erfaring både nasjonalt og internasjonalt fra OPS–kontrakter, og ser frem til å komme i gang med prosjektet.

- Kontraktsformen der Skanska har ansvaret for finansiering, bygging, drift- og vedlikehold vil gi en bedre og en billigere vei. Vi er godt fornøyd med at kontraktsformen igjen er en del av gjennomføringsmodellene i Norge.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ketil Solvik-Olsen og Ståle Rød ser frem til at prosjektet er i gang.

- Mest mulig vei for pengene

- Regjeringen er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Derfor er det gledelig at vi kan sette i gang med et stort veiprosjekt etter modellen for offentlig-privat samarbeid (OPS). Det første OPS-prosjektet innen veibygging på ti år, er samtidig en av de største veikontraktene som er inngått i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 - Dette ser ut til å bli et meget godt prosjekt. Jeg vil gratulere vinneren Skanska - og Statens vegvesen - som i tett samarbeid det siste halve året har utviklet prosjektet med gode løsninger og samtidig redusert kostnadene, sier Solvik-Olsen.

Han sier regjeringen har vært tydelig på at de ønsker å organisere større vei og jernbaneprosjekter som egne prosjekter der OPS brukes som gjennomføringsstrategi.

- Nå gjør vi det – og alt tyder på at vi får et godt prosjekt med rask gjennomføring og en god pris for samfunnet. Dette viser hva nytenking kan gi av gode resultater. Nye kontraktsformer og organisasjonsformer i veibygging gir rask utbygging og mer vei for pengene, sier samferdselsministeren.

Solvik-Olsen vil også gi en klapp på skulderen til konkurrentene til Skanska.

- Vi må også sende en varm tanke til de andre som har vært med i konkurransen. Grunnen til at det er funnet et prisnivå som staten er fornøyd med er at konkurrentene har skjerper hverandre. Men vi måtte kåre en vinner, og det ble Skanska, sier han under pressekonferansen.

Konkurrentene får også mer enn varme tanker. De får også en såkalt «loosers fee» på 7,5 millioner kroner.

Berømmer entreprenørene 
Skanska har sammen med Strabag/Acciona og Stamveg AS (Veidekke/Sundt) vært i finalen. Prosjektleder Stensbye Taale Stensbye i Statens vegvesen berømmer de tre grupperingene som har deltatt i finalerunden. Alle har levert gode tekniske løsninger.

- Skanska vinner kontrakten på en kombinasjon av kvalitet og laveste pris. Stamveg er en god nummer to, mens Strabag/Acciona til slutt endte opp med et forbehold i strid med konkurransens regler som førte til avvisning av tilbudet, sier Stensbye.

- Skanska var mest konkurransedyktig på samlet pris og i tillegg best på tildelingskriterier, som omfatter organisering og gjennomføring av prosjektet, teknisk kvalitet for anlegget og HMS. Jeg er ekstra stolt av at vi har vunnet kontrakten på samtlige tildelingskriterier. Dette er et resultat av den kompetanse og erfaring vi besitter i Skanska og det gode arbeidet som er lagt ned av prosjektorganisasjonen gjennom hele tilbudsfasen, legger Ståle Rød til.

Ingen standard-reduksjoner
Til tross for en gunstig pris fra leverandøren, reduseres det ikke på standarden for eksempel i form av færre kryss, lys eller vegbredder.

- Vi får et prosjekt som kan måle seg med hvilken som helst vegutbygging når det gjelder framdrift og kostnadseffektivitet, påpeker Stensbye.

Formelt er det nå en klagefrist på 10 dager. Ambisjonen er å undertegne kontrakten i slutten av mai.