– Norden, inklusive Norge, representerer den sterkeste enheten i hele konsernet. De leverer solide resultater, sier Anders Danielsson. Foto: Kristoffer Marchi / Skanska AB

Danielsson godt fornøyd med utviklingen i Norge - Skanska er klare til å kjempe om gigantkontraktene

Konsernsjef i Skanska AB, Anders Danielsson, er godt fornøyd med utviklingen i Skanskas samlede virksomhet i Norge. Han ser nå frem til at selskapet skal være med å kjempe om de store prosjektene som kommer.

Skanska-sjefen la nylig frem konserntallene for 2017. Tallene viste at omsetningen steg seks prosent, mens driftsresultatet svekket seg med 33 prosent for Skanska-konsernet i fjor. Totalt omsatte Skanska for 160,8 milliarder svenske kroner i 2017, og driftsresultatet ble på 5,5 milliarder svenske kroner.

– Norden, inklusive Norge, representerer den sterkeste enheten i hele konsernet. De leverer solide resultater, sier Danielsson til Byggeindustrien.

Skanska presenterer ikke tallene for Norge alene – men Danielsson levner liten tvil om at den norske virksomheten leverer.

Construction-delen av konsernet sto for rundt 150 milliarder svenske kroner av de totale inntektene i 2017. De nordiske landene sto for 54,6 av disse milliardene – og Sverige sto for 33,8 milliarder av denne omsetningen. Det betyr at Norge og Finland hadde en samlet omsetning på nær 21 milliarder svenske kroner innen Construction i 2017. I tillegg kommer konsernets øvrige segmenter. Driftsresultatet for Norden endte på cirka 2,3 milliarder svenske kroner – hvor Sverige sto for rundt 1,6 milliarder av dette.

– Det er god drift i den norske delen av konsernet, og Ståle Rød og hans mannskap gjør en god jobb, legger Danielsson til.

Satser på OPS
Han forteller at de nå er godt rustet til å ta på seg de store jobbene som kommer innen anleggsmarkedet i tiden fremover.

– Vi ser at utbyggingen av infrastruktur står sterkt i Norge, men også at det er en tøff konkurranse om oppdragene. Vi i Skanska er nå godt rigget for å bli med i konkurransen, også om de store kontraktene som er på gang i Norge, legger Danielsson til. Ikke minst peker han på at de er interessert i de store OPS-jobbene som nå kommer i regi av Statens vegvesen.

– Vi har god erfaring med OPS-prosjekter både i Norge og fra våre virksomheter i Sverige, Storbritannia og USA. Vi har vært og er involvert i flere store prosjekter, og ser jobber på opp mot ti milliarder kroner også som aktuelt for Skanska å ta på seg alene i Norge. Her har vi blant annet mulighet til å hente med oss både kompetanse og kapasitet fra andre deler av konsernet, sier han.

Skanska har de senere årene vært involvert i flere gigantiske OPS-prosjekter. Blant annet har de bygget sykehuset Nya Karolinska Solna i Stockholm til en verdi av 14,5 milliarder svenske kroner – og ikke minst utbyggingen av LaGuardia-flyplassen i New York. Her er de inne med 70 prosent eierandel i prosjektet – og dette er en jobb til rundt fire milliarder dollar – altså godt over 30 milliarder norske kroner.

Store bygg-kontrakter
Skanska Norge har også hatt en god utvikling innen bygg-segmentet. Nylig skrev Stål Rød under kontrakten med Justis- og beredskapsdepartementet for Politiets Nasjonale Beredskapssenter. Dette kommer som følge av en vellykket Fase 1 av samspillskontrakten. Utbyggingen har en målpris på rundt 1,5 milliarder kroner.

 Ståle Rød

– Dette er en jobb vi i Skanska er meget stolte over å signere. Det har vært et fantastisk arbeid i samspillsfasen frem til enigheten om en målpris. Her får vi benyttet både vår kompetanse innen bygg- og anleggsvirksomheten i tillegg til spesialselskapene våre. Dette er et typisk One Skanska-prosjekt for oss, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge. Planen er at spaden settes i jorda på dette prosjektet i mars.

Skanska er nå også et av tre prekvalifiserte selskaper til oppdraget med å bygge det nye akuttsykehuset på Hjelset i Møre og Romsdal. Dette er en totalentreprise som er ventet å ligge på rundt 1,5 milliarder kroner.

– Her har vi gode muligheter til å hente erfaring fra utbyggingen ved Nya Karolinska Solna, legger Danielsson til. Samtidig er også tungt inne i utbyggingen av sykehuset i Vestfold, Tønsberg-prosjektet.

Sjef for 41.000 ansatte
Det var 1. januar 2018 Anders Danielsson tiltrådte stillingen som konsernsjef i entreprenørgiganten etter Johan Karlström – og er dermed øverste leder for rundt 41.000 personer.

Han har lang erfaring fra konsernet, både fra den operative driften ute på prosjekt og som medlem i toppledelsen. Danielsson kom inn i Skanska 1991, og var inntil han overtok toppstillingen i konsernet, visekonsernsjef med ansvar for Skanska USA Building, Skanska USA Civil og Skanska Infrastructure Development. Mange i Norge husker nok også at han før dette, fra 2012 til 2013, var adm. dir. for Skanska Norge. Han har tidligere også vært leder for Skanska Sverige.

Danielsson har siden oppstarten hatt en travel periode i sjefsstolen.

– Vi er inne i en god utvikling, men har hatt noen utfordringer med lønnsomheten i enkelte deler av konsernet, først om fremst i flere av byggvirksomhetene utenfor Norden. Dette har medført at vi har gjennomført flere tiltak, sier Danielsson. Dette omfatter blant annet at de har trukket seg ut av enkelte forretningsområder – samt at rundt 3.000 ansatte måtte gå. De fleste av disse tilhører den polske delen av konsernet. Det er også gjort noen endringer i konsernledelsen, og det arbeides med å gjennomføre en såkalt goverance review med mål å redusere kostnader og øke effektiviteten.

– Vi jobber med flere omstillinger i konsernet, og dette er noe som nå pågår. Samtidig er det en god drift i konsernet, den finansielle stillingen er sterk og vi har en god ordrereserve. Vi ser mange positive signaler i tiden som kommer – ikke minst i det nordiske markedet og i USA. Vi er derfor optimistiske, sier han.

Danielsson peker på at de i tiden fremover vil jobbe aktivt for å øke satsingen inn mot prodsjektutviklingsmarkedet i de store byene. De ser fortsatt gode muligheter innen boligutvikling, selv om han beskriver boligmarkedet som noe avventende i Oslo og Stockholm.

– Vi ser ingen dramatikk i dette, og har stor tro på at boligmarkedet i de største byene i både Norge og Sverige, sier han.

– I Norge se det meget bra ut for de neste årene, avslutter Danielsson.