Rune Smidesang er ny prosjektleder for E6 Biri-Otta. Foto: Jan Erik Wangen, Statens vegvesen

Ny leder for E6 Biri-Otta-prosjektet

Rune Smidesang fra Fåvang er Statens vegvesens nye prosjektleder for planleggings- og utbyggingsprosjektet E6 Biri-Otta. Han overtar etter Taale Stensbye.

Rune Smidesang har siden våren 2013 vært en av byggelederne for E6-utbygginga i Gudbrandsdalen, som er en del av E6 Biri-Otta-prosjektet. Fra januar i år har han prosjektlederansvaret for hele prosjektet, melder Statens vegvesen på sin internettside.

Tåle Stensbye vil på sin side nå konsentrere seg om OPS-konkurransen på rv 3/25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet gjennom Løten og Elverum og sluttoppgjøret på Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen langs Mjøsa.

– Selv om etappe 1 av utbygginga av ny E6 i Gudbrandsdalen, Frya-Sjoa, er ferdig og åpnet for vel ett år siden, venter det mange spennende og utfordrende oppgaver i prosjektet framover, sier Rune Smidesang til vegvesen.no.

Gjenstående arbeider på E6 i Gudbrandsdalen

Smidesang skal først og fremst sørge for å ferdigstille gjenstående arbeider på etappe 1 i Gudbrandsdalen. Det gjelder mindre tiltak hos noen grunneiere samt oppretting av feil og mangler etter ettårsbefaringer på den nye veien. I tillegg skal tettstedstiltakene langs gamle E6 på Vinstra og i Kvam ferdigstilles.

Han skal også følge opp regulerte tiltak på Sjoa som erstatning for Perkolo bru som falt ned. Dette innebærer bygging av en skogsveg på 750 meter og oppussing av et deponi.

E6 Mjøsbrua-Øyer

På den sørlige delen av prosjektet skal den nye prosjektlederen være med på å ta etableringen av styrings-, regulerings- og overvåkingssystemet på strekningen E6 Biri-Vingrom i havn. I forbindelse med ny E6 Vingrom-Ensby, forbi Lillehammer, skal han bistå med ferdigstillelse av kommunedelplanen før Nye veier AS tar over det videre arbeidet på strekningen.

Tunnelrehabilitering i Bærum

I prosjektlederjobben for E6 Biri-Otta inngår også arbeidet med å rehabilitere den 750 meter lange Bekkestutunnelen under Bekkestua sentrum i Bærum kommune. Dette er et tiltak som E6 Biri-Otta-prosjektet har påtatt seg i påvente av oppstart på E6 etappe 2 i Gudbrandsdalen.

Bedre samfunnsnytten på etappe 2

– Den oppgaven som likevel kommer til å kreve mest fra nå og fram til begynnelsen av april i år, er å lede arbeidet med å finne nye løsninger for ny E6 etappe 2 i Ringebu, Sør-Fron og Sel.

Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å finne løsninger som gir forbedret samfunnsnytte på etappe 2. Beregninger fra Nye veier og Statens vegvesen viser at det er mulig å spare inntil 1,3 milliarder kroner ved å velge alternative løsninger og traseer, sier Smidesang.

Han mener det er viktig for Statens vegvesen å lykkes med dette arbeidet slik at departementet vil velge å prioritere E6 etappe 2 i Gudbrandsdalen ved neste rullering av Nasjonal transportplan.

Tett samarbeid internt og eksternt

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene. Jeg ser fram til noen spennende utfordringer som jeg håper vi kan løse på en god måte i tett samarbeid med våre egne ansatte, kommuner, naboer og grunneiere som vi kommer til å berøre, statlige myndigheter, og konsulenter og entreprenører som vi engasjerer, sier Smidesang.