Bettina Sandvin (f.h.), Arne Meland ass. prosjektleder for rv.3/rv.25 Løten – Elverum samt Kåre Steinsbu og Bjor Grønnevet (stående) fra seksjon for anskaffelser i Vegdirektoratet.

Statens vegvesen utvikler ny modell for OPS

– Det siste året har vi jobbet med å lage en OPS-modell som er tilpasset våre betingelser. Dette er nybrottsarbeid innenfor denne kontraktsformen. Jeg er stolt av hva vi får til, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.  

Fakta:

* Tre store vegutbygginger til en samlet verdi på opptil 25 milliarder kroner skal organiseres som offentlig-privat samarbeid.

* Først ut er rv. 3/rv.25 Løten og Elverum der Statens vegvesen for tiden forhandler med grupperingene Skanska Norge, Strabag/Acciona og Veidekke/Sundt.

* Kontrakten vil omfatte finansering, prosjektering, bygging og drift av den ferdige vegstrekningen i 20 år. Konkurransen skal dokumentere kompetanse og ressurser på alle disse områdene.

* Kontrakt inngås i mars 2018. 

Statens vegvesen skal gjennomføre tre store OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid) til en samlet kostnad av om lag 20 milliarder kroner. Først ut er rv.3/rv. 25 Løten –Elverum, der forhandlinger for tiden pågår med de tre finalistene.

Vegvesenets modell
– Vegvesenets OPS-modell tar hensyn til at Statens vegvesen er byggherre med god kunnskap om prosjektgjennomføring og de tekniske løsningene. Vegvesenet vil overføre denne kunnskapen, men uten at det skal være tvil om at den private OPS-aktøren er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, sier Sandvin.

Den nye modellen skal redusere de totale finansieringskostnadene for prosjektet. Staten utbetaler deler av regningen ved trafikkåpning. For tidligere OPS-prosjekt blir byggekostnadene betalt ned i årlige rater over hele driftsperioden.

Lange finalerunder
Statens vegvesen valgte grupperingene Skanska Norge, Strabag/Acciona og Veidekke/Sundt med i finalerunden i OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten–Elverum. Vegvesenet og finalistene gjennomfører møteserier gjennom hele høsten. To ganger skal tilbud legges fram. Det første innen 10. november. Etter videre samtaler skal det siste tilbud skal legges fram i midten av februar 2018.

– Det er uvanlig og krevende å jobbe med tilbydere i så lang tid. Men et offentlig-privat samarbeid av denne typen stiller store krav til at alle sider ved prosjektgjennomføringen blir diskutert og avklart. Jeg tror alle parter mener vi har en god prosess, der vi utfordrer hverandre til å komme med de optimale løsningene. Vi bearbeider forslag til gjennomføring og kostnadsreduserende tekniske løsninger for prosjektet. Det er god flyt i samtalene, vi er meget godt fornøyd med de private aktørene sine bidrag, sier Sandvin.

Kontraktsverdien anslås å være i størrelsesorden fire milliarder kroner.