Arnstad: Alpine-saken endrer ikke synet på utenlandske entreprenører

Samferdselsminister Marit Arnstad sier at Alpine Bau-insolvensen ikke endrer departementets syn på utenlandske entreprenører, og at de fortsatt vil legge forholdene til rette for de som ønsker å konkurrere om norske veiprosjekt.

- Alpine Bau-saken endrer ikke Samferdselsdepartementets grunnsyn om at vi ønsker at både norske og utenlandske entreprenører deltar i anbudskonkurranser og bidrar til utbyggingen av samferdselsanlegg i Norge, sier Arnstad til Byggeindustrien.

- Utenlandske entreprenører vil bidra til å styrke kompetansen og skjerpe konkurransen. Transportetatene vil derfor fortsatt legge til rette for at utenlandske selskaper skal komme hit, legger hun til.

Ministeren påpeker at byggherresiden er forpliktet til å følge regelverket om anbudskonkurranser i EØS-avtalen. Det regelverket har til hensikt å sørge for like konkurranseforhold.

- Det vil bli stilt krav både til norske og utenlandske entreprenører, men det er ikke adgang til å stille strengere krav til å dokumentere økonomi hos utenlandske entreprenører enn det som stilles til norske, sier Arnstad.

Hun mener også at både Statens vegvesen og Jernbaneverket har gjort jobben sin i denne saken. Med en økonomisk gjennomgang på samme måte som med de andre som hadde regnet på prosjektet. - Det forelå ingen holdepunkter som kunne tilsi at det var grunnlag for å avvise Alpine Bau pga økonomiske forhold. Det var positiv egenkapital i siste revisorbekreftede regnskap på kvalitetssikringstidspunktet, sier hun til Byggeindustrien.

- Underentreprenørene og leverandører har klaget på at byggherren på Fellesprosjektet E6 Dovrebanen burde hatt bedre kontroll på økonomien hos Alpine Bau. Er det aktuelt å stille strengere krav til byggherrens oppfølging av nettopp entreprenørenes økonomi?

- Statens vegvesen og prosjektledelsen har opplyst at de er ukjent med at underentreprenørene har kommet med kritikk underveis om vegvesenets oppfølging av Alpine Baus økonomi, svarer samferdselsministeren.

- Uansett når det først er inngått kontrakt må det viktigste for Statens vegvesen som byggherre, være å få fullført kontrakten, med den kvalitet som er bestilt. Dette gjelder selv om byggherren underveis gjøres kjent med at hovedentreprenør har økonomiske problemer. Det vil være forbundet med høye kostnader å bryte kontrakten, avslutter hun.