Vartdal Plast har åpnet et nytt anlegg for komprimering av EPS på Liadal i Ørsta kommune. Foto: Vartdal Plast

Vartdal Plast åpnet nytt komprimeringsanlegg

Vartdal Plast arrangerte torsdag den offisielle åpningen av et nytt anlegg for komprimering av EPS på Liadal i Ørsta kommune.

Ordfører Stein Aam stod for den høytidelige snorklippingen.

– For Vartdal Plast markerer dette et første skritt i en satsing for å få avfall av EPS, på folkemunne kalla Isopor, tilbake i loopen som nye plastprodukter, skriver selskapet i en pressemelding.

Vartdal Plast har i mange år brukt kapp fra eigen produksjon tilbake i produksjonen av byggisolasjon.

– Slik har alt av EPS-kapp fra egne anlegg blitt gjenbrukt. EPS er i Norge blant fraksjonene med høyest grad av gjenvinning. Likevel har Vartdal Plast over lenger tid registrert at mye av den «vanskelige» EPSen ikke blir materialgjenvunnet, men blir sendt til forbrenning. Dette gjelder for eksempel kapp fra byggeplasser, emballasjekasser fra anlegg som ikke komprimerer selv og EPS som for eksempel blir brukt for å emballere møbler og elektriske artikler, skriver selskapet.

Bakgrunnen for satsingen er at Vartdal Plast ønsker å bidra inn mot det grønne skiftet. Daglig leder i Vartdal Plastindustri AS, Jan Endre Vartdal, er overbevist om at produktene som selskapet produserer om ikke mange år vil være laget av 100 prosent resirkulert plast.

– Plast er et fantastisk materiale med unike egenskaper, men vi som bransje må ta vår del av ansvaret når det gjelder å sikre at plasten kommer inn i den sirkulære loopen og får nytt liv som nye plastprodukt, sier Jan Endre Vartdal i meldingen. Han peker også på at de i tillegg trenger forutsigbare rammer fra de som styrer for å sikre at utviklingen skyter fart.

Miljøstiftelsen Zero og EPS-foreningen har være bidragsytere inn i prosjektet, og det er store forventninger til at prosjektet skal skape gode resultater. Grønt Punkt Norge er også en av de viktige støttespillerne i prosjektet ved at de gir støtte til komprimering av emballasjematerial.

– Uten denne støtten hadde ikke prosjektet vært mulig å realisere, melder Vartdal Plast.

Med den geografiske plasseringen som Vartdal Plast har over hele landet, er selskapet åpne om at de vil vurdere flere lignende anlegg andre steder, dersom man ser at det blir grunnlag for det.

– Vi er overbevist om at dette er et viktig bidrag inn i den sirkulære økonomien. Det vi gjør er å samle inn all EPS vi kan få fatt i ved hjelp av vår store bilpark på snart 70 vogntog. Etter at bilene våre har hentet EPS på miljøstasjoner, utvalgte byggeplasser og opphentingspunkt og levert til anlegget vårt på Liadal, setter vi i gang jobben. På Liadal knuser og komprimerer vi EPSen. I praksis betyr det at vi tar lufta ut av EPS-kulene (som i ekspandert form består av 98 prosent luft og 2 prosent plast) og lager blokker av komprimert EPS. Disse blokkene blir stabla på paller og solgt til plastprodusenter eller råvareprodusenter, der den komprimerte EPSen blir smeltet om til PS-granulat. Disse kan brukes til mange ting, blant annet til isolasjonsplater eller til andre plastprodukter. Komprimert EPS kan også brukast til å lage nytt EPS-råstoff. Målet på sikt er å bli 100 prosent sirkulære og lage vårt eget råstoff av EPSen vi samler inn, for en bærekraftig fremtid, sier Jan Endre Vartdal.

Vartdal Plast tar lufta ut av EPS-kulene (som i ekspandert form består av 98 prosent luft og 2 prosent plast) og lager blokker av komprimert EPS. Foto: Vartdal Plast