Arkivfoto

Vårflommen kan være på vei

Stigende temperatur og økt snøsmelting vil fra helgen føre til betydelig økt vannføring i bekker og elver, ifølge NVE, som advarer om økt risiko for flom i enkelte områder.

Snømengdene er spesielt store i de fleste fjellområdene på Østlandet, Telemark og indre Agder. Også i indre strøk av Finnmark, Troms og Nordland er det mer snø enn vanlig.

– Sannsynligheten for stor vårflom er derfor større enn normalt i elver som drenerer disse områdene. Dette gjelder fortsatt også sjøene på Østlandet som drenerer de snørike områdene, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Værforholdene bestemmer hvordan vårflommen utvikler seg framover. Vannføringen kan øke ytterligere dersom varselet om lokalt kraftige regnbyger på Øst- og Sørlandet slår inn fra starten av neste uke.

NVEs flomeksperter ber om at kulverter og stikkrenner i utsatte områder holdes åpne slik at vannet kan renne unna og slik redusere faren for erosjon, jordskred og lokale oversvømmelser.

På Nordvestlandet og store deler av Vestlandet for øvrig, samt i Trøndelag og flere steder i Nordland, er det mindre snø enn normalt i år. Risikoen for vårflom er derfor mindre i år enn tidligere år.