Mange konstruksjoner på utrygg grunn

Tirsdag kveld måtte over 60 personer evakueres etter jordskred ved en blokk i Halden. Det skjer stadig oftere at både bygg og annen infrastruktur trues av naturelementene.

Heldigvis gikk det bra i Halden og man fikk varslet alle beboerne slik at man kunne evakuere blokken på en rolig og kontrollert måte. Nærmere undersøkelser vil vise hvordan man skal takle utfordringen videre.

Norge er et land med mye vær og en stedvis krevende geografi. Med et klima i endring vil jordskred som dette skje oftere, og vi kan oppleve mange farlige episoder.

Man skal ikke spøke med naturkreftene. De senere årene har det kommet skred og flom på steder hvor vi ikke har opplevd dette tidligere. Da kan det gå hardt utover både folk og bygninger. Det er nok dessverre også slik at en rekke boliger og annen bygningsmasse er satt opp på tomteområder hvor de slett ikke skulle blitt etablert. I en rekke kommuner har man godkjent utbygginger i utsatte områder, ofte etter press fra utbygger. Dette kan være både i skråninger og nærme sjø og vann - også mot eksperters anbefaleringer. Dette kan bli svært problematisk fremover.

Klimaendringene vil sannsynligvis føre til at antall naturskader øker. Det kan bli mer intenst regn, noe som kan føre til både jordskred og flommer.

Det er viktig at dette teamet i enda sterkere grad settes i fokus. I første omgang må kontrollen og godkjenningene i kommunene innskjerpes. Det kan også være at noen utsatte utbygde områder må vurderes på nytt, og eventuelt fraflyttes Det kan selvsagt virke tøft for de berørte, men alternativet ved en ulykke er selvsagt langt verre. Flere forsikringsselskaper har også varslet regress om kommuner er for slepphendte i tildelinger av byggetillatelser.

Etter de store flommene de senere årene er det satt i gang arbeid for å skjerpe rutiner i både vern og videre utbygginger. Det er likevel tvilsomt om man har satt dette høyt nok på agendaen. Man kan ikke vente på neste store ulykke før de store tiltakene kommer.

Også innen vei og bane har man en utfordring med stadig mer flom og skred. Her har man tatt grep for å hindre alvorlige hendelser fremover. Blant annet er prosjektet «Naturfare» etablert. Dette er et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Dette er et positivt og nødvendig samarbeidsprosjekt. Vi har veldig mange mil med vei og bane som er utsatt i Norge. Og det vil komme skred som vil skape alvorlige situasjoner fremover. Men man må gjøre det som er mulig for å unngå at man opplever de mest kritiske situasjonene, både i eksisterende og planlagt ny infrastruktur.