<p>UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen peker på at byggebransjen spiller en avgjørende rolle for å få ned klimagassutsslipp. Her med Veidekkes konserndirektør bygg, Hans Olav Sørlie, og miljøleder Anette Nihlén Moritz. Foto: Fredrik Buer</p>Fra Veidekkes frokostmøte om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Svanhild BlakstadHans Olav Sørlie, Veidekke. Foto: Malin S. Strandberg.Teknisk rådgiver Even Lunder i Hafslund E-CO Ny Energi. Fra Veidekkes frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Malin S. Strandberg.Kjersti Folvik, direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm og miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg var to av innlederne på Veidekkes frokostmøte om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Svanhild BlakstadProsjektleder Karl Christian Martinsen og avdelingsleder Erik Økland, Veidekke. Foto: Malin S. Strandberg.Fra Veidekkes frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Malin S. Strandberg.Kjersti Folvik, Aspelin Ramm. Fra Veidekkes frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Malin S. Strandberg.Servicedirektør Ole-Petter Holene, PON/CAT. Fra Veidekkes frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Malin S. Strandberg.Fra Veidekkes frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Malin S. Strandberg.Fra Veidekkes frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Malin S. Strandberg.Fra Veidekkes frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Malin S. Strandberg.Fra Veidekkes frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Malin S. Strandberg.Fra Veidekkes frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Malin S. Strandberg.Fra Veidekkes frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Malin S. Strandberg.Fra Veidekkes frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Malin S. Strandberg.

Utslippsfrie byggeplasser: – Det nytter ikke å sitte stille og skru av lyset

– Det er komplett umulig å nå målene både i Norge og globalt uten at man tar tak i hele byggenæringen for å få ned utslippene. Det nytter ikke å sitte stille og skru av lyset, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Pauserommet i Veidekkes brakkerigg ved Ruseløkka skole var fylt til randen med nærmere 60 deltakere da entreprenøren inviterte til frokostmøte om utslippsfrie byggeplasser fredag morgen i Vika i Oslo.

Med statsråden som hovedtrekkplaster var det en lydhør forsamling som benket seg ned for å få noen betraktninger om erfaringer og tanker rundt fremtidens byggeplasser.

Blant deltakerne var representanter fra offentlige og private byggherrer, stat, kommune samt aktører fra hele byggenæringen – alt fra leverandører, entreprenører og eiendomsaktører til et par miljøorganisasjoner.

Veidekke er i god gang med å bygge nye Ruseløkka skole, med Undervisningsbygg som byggherre. Prosjektet har høye miljøambisjoner med mål om et nullenergibygg, høye krav til fossilfri og utslippsfri byggeplass. Prosjektet er dessuten et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

På andre siden av gaten bygger entreprenøren gigantprosjektet VIA for Storebrand og Aspelin Ramm. Også her er listen lagt høyt med tanke på miljøambisjonene, og prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM-Nor Excellent.

Hans Olav Sørlie, som leder Veidekkes byggvirksomhet i Norge, innledet med å vise til FNs bærekraftmål da han ønsket deltakerne velkommen.

– Som en av Norges største entreprenører representerer vi en bransje som står for en ganske stor del av utfordringene knyttet til klima. Allerede i 2015 tok vi et standpunkt om at vi støtter to-gradersmålet fra Paris-avtalen, og det er en forpliktelse som gir konkurransekraft. Våre kunder og investorer etterspør i stadig større grad bygg og anlegg med høye miljøkvaliteter, sier han.

Sørlie peker på at det i stor grad handler om hva man som entreprenør gjør i praksis.

– Dette er ingen skrivebordsøvelse, det er ting vi driver med hver eneste dag. Det handler om hva vi bygger og hvordan, og hva som står igjen når vi er ferdige, sier Sørlie og bruker entreprenørens to byggeprosjekter i Vika som eksempler på at man er på god vei.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har jobbet med byutvikling og klimaspørsmål siden tidlig på 2000-tallet. Han pekte på at de nasjonale målene er å redusere utslippene med 45 prosent innen 2030.

– Det er fantastisk å se den utviklingen som nå skjer og i det tempoet det faktisk skjer innen byggebransjen for å få til en endring og for å redusere utslippene.

Ministeren mener at byggebransjen har en avgjørende rolle i dette arbeidet.

– Det er komplett umulig å nå målene både i Norge og globalt uten at man tar tak i hele byggenæringen for å få ned utslippene. Det nytter ikke å sitte stille og skru av lyset. Vi må gå foran med næringsutvikling og innovasjon for å få det til, sier han.

Elvestuen mener at byggebransjen er en del av løsningen.

– Vi må slutte helt med fossile energikilder i løpet av de nærmeste tiårene, og byggebransjen bør ligge i front. Det er store utslipp knyttet til transport – rundt regnet 25 prosent fra tungtransport er knyttet opp mot denne bransjen, men også fra stål, betong, aluminium og tre. Det er her vi må få til de store kuttene, sier Elvestuen.

Han pekte på at det er en stor utfordring at det skal etableres en global markedsøkonomi innenfor naturens tåleevne: – Da må vi få til gjenbruk, ombruk og sirkulærøkonomi på et helt annet nivå og i en skala enn det vi har hatt til i dag.

Han mener også at man må heve terskelen for når man skal rive bygg.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Veidekkes frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Malin S. Strandberg.

– Det er bedre å ivareta de byggene som allerede står der. Men når det er sagt er jeg også veldig glad for det høye ambisjonsnivået på det som bygges nytt, sier han og henviser til Ruseløkka skole hvor det var en lang drakamp om hvorvidt den gamle skolen skulle rives eller ikke.

Elvestuen roste offentlige byggherrer som går i bresjen og stiller tøffe klimakrav til entreprenørene.

– Omsorgsbygg og andre foretak i Oslo kommune kommet veldig langt, og Statsbygg likeså. Nå ser vi også at andre kommuner øker ambisjonsnivået på sine byggeprosjekter, sier han.

Klimaministeren pekte også på at miljøsertifiserings-ordningene fra BREEAM, FutureBuilt og Svanemerket er med å heve miljøkvaliteten på bygg.

Undervisningsbygg Oslo KF er en stor byggherre, og miljøleder Bodil Motzke bekreftet Oslo kommunens svært ambisiøse klimastrategi.

– Vi har et mål om 95 prosent reduksjon i CO2-utstipp innen 2030, og alle våre byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025. Undervisningsbygg startet med krav om fossilfri byggeplass i 2017, sier hun.

Kjersti Folvik, direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm og miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg var to av innlederne på Veidekkes frokostmøte om utslippsfrie byggeplasser. Foto: Svanhild Blakstad

Når det gjelder takten i Oslo kommune er det satt et felles krav om utslippsfrie byggeplasser.

– Skal vi nå målet innen 2025, må vi starte nå. Som minimumskrav har vi satt fossilfritt innenfor byggeplass, men også fossilfri transport av masser og avfall. Det skal også være utslippsfri oppvarming, det vil si at den må gå på strøm eller fjernvarme, men ikke biodrivstoff. Alle etater og foretak som skal bygge og grave i Oslo kommer til å ha disse kravene, sier Motzke.

Hun forteller også at kommunen i sine tildelingskriterier vil etterspørre utslippsfrie anleggsmaskiner og transportløsninger.

– Dette vil vi vektlegge 20-30 prosent i en konkurranse, og det er krav markedet vil merke, sier hun.

Aspelin Ramms direktør for miljø og innovasjon, Kjersti Folvik, fortalte om den private eiendomsaktørens ambisjoner om utslippsfrie byggeplasser.

– Først og fremst er vi opptatt av å bygge gode bygg som folk kan trives i. Vi prøver å finne en balanse mellom det å bygge gode nabolag og balansere det med klimaeffektivitet. Vi jobber mye med materialbruk og energiløsninger, sier hun.

Folvik er også opptatt av å finne gode løsninger på gamle bygg.

– Nå har vi testet fossilfri byggeplass på 3-4 byggelasser, og erfaringen er at det nesten er for lett. Utfordringen er å komme seg videre, sier Folvik.

Hun sier også at det er god butikk å holde miljøfanen høyt.

– Det er ingen tvil om at vår miljøsatsing har lønnet seg økonomisk. Vi har flere eksempler på at leietakere har valgt våre prosjekter fremfor andre fordi de har en tydeligere miljøprofil, sier Folvik.

Øvrige innledere på frokostmøtet var teknisk rådgiver Even V. Lunder i Hafslund E-CO Ny Energi som tok for seg hvordan man kan legge til rette for strøm til byggeplassen, samt servicedirektør Ole-Petter Holene i Pon/Cat som snakket om markedet for utslippsfrie maskiner.