Illustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / BaezeniIllustrasjon: Bodø kommune / Baezeni

Utslippsfri nabolag, førerløse biler og romturisme - Se Bodøs planlagte fremtidsby

Utviklingsprosjektet «Ny by – Ny flyplass» kan ende i at Bodø, med sine i dag 50.000 innbyggere, blir en av verdens mest miljøvennlige og moderne byer.

– Dette er det viktigste prosjektet vi noen sinne har hatt, slår utviklingsdirektør Grete Kristoffersen i Bodø kommune fast.

Sammen med prosjektleder for Bodøs største byutviklingsprosjekt, Daniel Bjarmann Simonsen, er hun i Oslo, hvor forskningssenteret «The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities» nettopp har fått tildeling av Forskningsrådet.

Tildelingen betyr 400 millioner kroner til det åtteårige forskningssenteret, som på sikt blant annet skal resultere i et fullskala pilotprosjekt i Bodø.

– Denne innvilgningen er veldig viktig for oss, og det er bare utrolig god timing for Bodø at dette skjer nå, sier Kristoffersen.

Lufthavn og laboratorium

Bodø lufthavn trenger ny flyplass i løpet av relativt få år. Den eksisterende flystripen, som i 1950 i hui og hast ble bygd ut på litt over ett år, har løpt ut levetiden, og den nye rullebanen må flyttes og bygges på nytt. Med de riktige grepene kan store deler av dagens flyplassområde på 5.600 dekar frigjøres for bolig- og næringsutvikling, og hele området kan bli et laboratorium for byutvikling.

– Ved å bygge ny flyplass i sørvest, frigjør vi store arealer med stor verdi. Vi må først få på plass en modell for å realisere disse verdiene, og her er det potensial for mye innovasjon. Akkurat nå er vi med i norgeshistoriens største forskningsprosjekt på nullutslippsområder, sier Daniel Bjarmann-Simonsen til Byggeindustrien.

Zero Emission Neighbourhoods, som er kjernen i det nylig tildelte forskningssenteret, er den naturlige videreføringen av Zero Emission Building (ZEB).

Den nye bydelen på det som i dag er flyplass- og kampflybasetomten i Bodø, skal planlegges for nullutslipp fra første stund, og skal bli en av verdens fremste fullskala utstillingsvindu for utslippsfri byområder.

– Vi blir et utstillingsvindu for hele det grønne skiftet, slår Bjarmann-Simonsen fast.

Tar av

Utviklingsdirektør Grete Kristoffersen i Bodø kommune og prosjektleder for «Ny by – Ny flyplass», Daniel Bjarmann-Simonsen kunne i slutten av mars være med på en stor milepel for utviklingen av Bodø, da «The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities» fikk tildeling under Energiforskningskonferansen i Oslo Plaza.

Det første byggetrinnet for den nye bydelen planlegges foreløpig for 2.200 boliger, næring, skoler, barnehager og andre bydelstilbud men prosjektsjefen understreker at det eksisterende Bodø også skal utvikles i lignende takt parallelt med dagens flyplassområde.

De foreløpige planene for utbyggingen opererer med byggestart i 2025, og går frem til 2065, da man regner med å være nærmere 40.000 flere bodøværinger. For det nye byutviklingsområdet vil det blant annet kunne innebære utbygging av 12-15.000 boliger.

Blant prosjektene som inngår i utviklingen av Bodø, er også planer om utvikle transportløsninger som kan fungere som reelle erstatninger for bilen. Her er byen med i et arbeid om et stort EU-forskningsprosjekt som ser på mulighetene for førerløse dør-til-dør kollektivløsninger, og i fremtidens Bodø kan det hende at innbyggerne kommer seg rundt ved å bestille selvstyrt transport på døra. I første omgang er Bodø tenkt som nasjonal pilot for uttesting av løsningen som utvikles.

FNs bosettingsprogram og The Habitat Professionals Forum (HPF) har også valgt ut Bodø som en av svært få steder hvor man i år oppretter en såkalt Urban lab. Her vil syv eksperter håndplukket fra et utvalg av seks millioner fra hele verden se på utfordringer og muligheter for utviklingen av Bodø.

– Dette er første gang HPF ser nord for Hamburg, og i år er lille Bodø blant annet i selskap med Panama City, så det er spennende, sier Bjarmann-Simonsen.

Nederlandske XCOR Space Expedition, med astronaut Buzz Aldrin i styret, har også vist sin interesse for Bodø som mulig base for romturisme.

– Vi kjenner at vi er satt ettertrykkelig på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, sier utviklingsdirektør Grete Kristoffersen.

Til lands, vanns og i lufta

I tillegg til en rekke tekniske nyvinninger og forskningsprosjekter, skal utbyggingen av Nordland-hovedstaden omfatte en unik knutepunktdannelse av havn, fly og jernbane.

Kystverket, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avinor har i sine planforslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 alle anbefalt flytting av Bodø lufthavn for å legge til rette for den foreslåtte utviklingen av byen.

– I tillegg til å være et spennende klima- og byutviklingsprosjekt, er dette også et spesielt samferdselsprosjekt hvor vi samler en stor båthavn, jernbanestasjon og flyplass på ett punkt. Det finnes ikke mange eksempler i Norge hvor vi har sett alle sektorer under ett, sier prosjektleder Daniel Bjarmann-Simonsen.

Nasjonal Transportplan for 2018-2029 behandles av Stortinget i juni 2017. Etter dette kan man sette i gang med bygging av flyplassen som utgjør take-off for det nye Bodø.

– Også her skal vi bygge for fremtiden. Det er ikke ofte vi bygger nye flyplasser i Norge, så vi har sett til Nederland og forskningsprosjektet Airport 2050 i regi av Dutch Aerospace Laboratory, som er veldig interessert i å være med på utviklinen. Vi skal ikke bare bygge etter kjente standarder, men målet er å også få en av verdens smarteste flyplasser, sier Bjarmann-Simonsen.