Lytt til fremtiden

Byggenæringen er landets største næring målt i verdiskapning. Det betyr at den årlig er avhengig av en omfattende rekruttering av nye medarbeidere. Og hvordan skal man tiltrekke seg den riktige kompetansen? Det gjør man selvsagt ved å lytte til ungdommen selv.

På Entreprenørdagen 2016 i Bodø var studentene Petter Martin Skjeldrum og Audun Lillefosse Ofte invitert inn for snakke om hvilke forventinger de og deres kolleger på Bygg- og miljøteknikk på NTNU har til næringen de selv er på vei inn i. Her kom det frem at de har store forventinger både til entreprenørene og rådgiverne, som er de mest naturlige stoppestedene etter endt studium. Samtidig som det kom frem at entreprenørstudiet har store forventninger blant studentene, viste en undersøkelse de kjørte blant sine medstudenter, at entreprenørene også har et stort forbedringspotensial. Mange av studentene kjenner til hva entreprenørbransjen kan vise til og tilby, men det er også helt klart at mange ikke kjenner til hvilket bredt spekter av kompetanse som trengs for å holde denne delen av næringen i gang.

Mange så for seg at det kun er en travel hverdag ute på byggeplass som er å forvente om man sikrer seg en fremtid blant entreprenørene, mens sannheten er at det er så mye mer. Entreprenørene kan tilby et bredt spekter av tjenester, og det er hevet over enhver tvil at entreprenørbransjen har et stort behov for en lang rekke tjenester og et bredt spekter av kompetanse. Nå gjelder det å vise hvilke behov denne delene av næringen har.

Undersøkelsen studentene på NTNU har kjørt viser at det ikke er godt nok kjent hvilke fordeler det gir å bli en del av entreprenørbransjen og at man må jobbe langt bedre for å vise frem behovet og nødvendigheten av kunnskapen som studentene på NTNU kan tilby bransjen. Det har den senere tiden vært mye fokus på fagarbeiderne som er sterkt ettertraktet i næringen. Dette stemmer selvsagt – det er behov for langt flere fagarbeidere i næringen. Men vi trenger også flere ingeniører og sivilingeniører. Det er ikke noen motsetning innen dette – vi trenger både ingeniører og fagarbeidere. Derfor er det en hel næring som nå håper studentene velger å ta sin karriere videre innen bygg og anlegg – og ikke minst er behovet skrikende etter god kompetanse blant entreprenørene. Da er det også viktig å lytte til behovene og forventningene fra studentene selv – og de etterspør en mer offensiv næring. Da må selvsagt næringen komme enda sterkere på banen. Og det er bare aktørene selv som kan sørge for at det skjer.