LINK Arkitektur har vunnet oppdrag i Bodø sentrum.

Urban LINK vant oppdrag i Bodø

I konkurranse med 14 firma har LINK Arkitektur vunnet oppdraget «Konseptutvikling for Storgata i Bodø sentrum».

Evalueringsgruppen skriver i sin begrunnelse at «LINK arkitektur fikk best totalsum på tildelingskriteriet kompetanse. De fikk best score med tanke på lignende prosjekter hvor «Agora. Parallelloppdrag om utvikling av to kvartaler-Kristiansand» ble vurdert som et lignende prosjekt. Mange av anbyderne hadde høy score på kompetanse. Den arkitektfaglige kompetansen til tilbudt personell hos LINK ble vurdert som svært høy. I vurderingen av score på kompetanse ble den arkitektfaglige kompetansen avgjørende.»

LINK skriver i en pressemelding at kompetanse ble vektet tyngst i konkurransen med 50 prosent og det kun var tilbudet deres som fikk toppscore.

Bedriften skriver videre at de ser fram til å jobbe med Bodø kommune og ta fatt på oppgaven med å utvikle Bodøs historiske bykjerne, og ruste den for en bærekraftig framtid.

Til oppgaven har LINK satt sammen et tverrfaglig team som inkluderer fagspesialister i Multiconsult og Analyse& Strategi.

Urban LINK er ansvarlig for prosjektet med Britt Sørlie som prosjektleder og kjerneteamet består av Camilla Mohr, Eivind Saxhaug, Morten Staubo og Sissel Engblom.