Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Utleiebransjen om tyverier: - Ikke noe stort problem for oss

– Vi kjenner oss egentlig ikke igjen i bildet av at tyverier av maskiner og utstyr er noe stort problem, sier administrerende direktør Øyvind Emblem i Ramirent.

En undersøkelse gjort i EBA Vestenfjelske viser at ni av ti medlemsbedrifter har vært rammet av tyveri eller svinn de siste tre årene, og en rundringing Byggeindustrien har gjort til de andre EBA-regionene, tyder på at problemet er nasjonalt.

Men utleiebransjen rammes i liten grad.

Ramirent har 44 avdelinger i Norge som leier ut maskiner og utstyr til både proff- og privatkunder, men ifølge Emblem er det svært få tilfeller der maskiner og utstyr enten blir stjålet eller på annen måte forsvinner.

Administrerende direktør Øyvind Emblem i Ramirent. Foto: Ramirent

– Vi har kanskje én til to saker i året hvor det er snakk om tyveri av verdier over en viss størrelse. Vi opplever også svært lite svinn og få saker med tyveri av mindre håndholdt utstyr. Sett i lys av mengden maskiner og utstyr vi har og alt vi leier ut i løpet av et år, så ser vi ikke på tyveri som noe stort problem, sier sier administrerende direktør Øyvind Emblem i Ramirent til Byggeindustrien.

Tre minigravere stjålet

Når Emblem sier at de opplever en til to saker i året, så inkluderer det tyveri fra både byggeplasser og direkte fra utleieselskapets avdelinger. I fjor opplevde Ramirent én stor tyverisak da tre minigravere ble stålet fra utleieselskapets Lillehammer-avdeling.

– Dette var antagelig proffe tyver som fikk maskinene raskt ut av landet. Hendelsen var selvsagt alvorlig, men tyverier i denne størrelsen hører til sjeldenhetene, sier han.

Ikke et stort tema i Utleieforeningen

Daglig leder Yngve Torkildsen i Norsk Utleieforening bekrefter at tyveri av maskiner og utstyr ikke er noe stort problem for utleieselskapene.

– Det er sikkert litt varierende fra selskap til selskap, men jeg sitter med den samme oppfatningen som Øyvind Emblem. Vi har tyveri oppe til diskusjon med ujevne mellomrom i styret vårt, men vi ser ikke på det som et veldig stort problem for våre medlemsbedrifter. Tyveri skjer selvsagt, men det er relativt sjeldent, og de store tyveriene er det lenge mellom, sier Torkildsen. I forbindelse med henvendelsen fra Byggeindustrien forhørte Torkildsen seg om tyveriproblematikken med noen av de store utleieselskapene i foreningen.

– Alle sier det samme som Ramirent, forsikrer han.

– Opplever du at utleiebransjen har fokus på tiltak som forebygger tyverier?

– Ja, når det kommer til større og mer verdifulle maskiner så er det nok veldig mange som har investert i ID-sporing. Dette er også et tema som har vært oppe flere ganger under Utleiekonferansen, svarer Torkildsen.

GPS-merker maskinene

Øyvind Emblem sier Ramirent er i gang med en prosess der maskinene merkes og kobles opp imot flåtestyringsprogrammet utleieselskapet benytter. Det er imidlertid ikke ønske om å spore opp maskinene ved tyveri som er årsaken til GPS-merkingen.

– Formålet med dette er å ha bedre kontroll på hvor maskinene til enhver tid befinner seg slik at vi enklere kan styre flåten og optimalisere utnyttelsen, sier han.

Varsler medlemmene

Yngve Torkildsen kan fortelle at Utleieforeningen er raske med å varsle medlemsbedriftene hvis de får vite om tyverier.

– Når vi blir gjort oppmerksomme på eller fanger opp et sted der det har skjedd tyverier, så sørger vi i Utleieforeningen for å sende ut varsler om det til våre medlemsbedrifter, opplyser han.