Regiondirektør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske (EBAV). Foto: Ole Harald Dale

Etterlyser digital portal for politianmeldelse

Selv om byggeplasstyverier er et stort problem, er det mange tyveri som aldri anmeldes. Tungvinte prosesser og manglende resultater gjør at flere ofre aldri tar opp kampen.

Hvis byggeplassen blir besøkt av tyver, er det verdifullt utstyr som forsvinner, og i enkelte tilfeller kan det bety forsinkelser og reklamasjoner i prosjektet. Men i en undersøkelse gjort blant medlemsbedriftene EBA Vestenfjelske, kommer det frem at de fleste tyveriene aldri blir politianmeldt. Kun 20 prosent av entreprenørene som har blitt rammet av tyverier de siste tre årene, svarer at de alltid anmelder byggeplasstyverier.

Samme undersøkelse viser at ni av ti entreprenører i det som blir Vestland fylkeskommune, har blitt rammet av tyverier og svinn de siste tre årene.

Regiondirektør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske (EBAV) skjønner godt hvorfor terskelen for å politianmelde ofte blir for høy for en tyverirammet entreprenør.

– For de få tilfellene som anmeldes, er det veldig liten andel som oppklares, og det er mange henleggelser. Og hvis tyveriet skal anmeldes, må daglig leder i bedriften selv gå ned på politikontoret for å levere anmeldelsen fysisk. Når de så godt som vet at saken blir henlagt, er det jo ikke mange som orker å bruke en dag hos politiet, sier Moxnes oppgitt.

I EBAV-undersøkelsen svarer deltakerne at de regner med at åtte av ti anmeldelser henlegges uten etterforskning.

Tidstyv

At daglig leder bindes opp i et uproduktivt ærend som kan kreve hele arbeidsdagen, blir fort en tilleggsbelastning når bedriften allerede har blitt frastjålet verdifullt utstyr. Resultatet blir en grov underrapportering til politiet av hvor stort problem byggeplasstyverier faktisk er.

– Det nytter ikke å si at bedriftene bare må anmelde. Vi kan ikke hjelpe politiet med å få på plass en ordentlig statistikk ved at daglig leder må tilbringe dagen på politikammeret. Dette er 2019 - ingenting annet fungerer på denne måten, utbryter Moxnes.

EBAV-sjefen etterlyser en digital politiportal for bedrifter som vil anmelde straffbare forhold. Hvis ikke prosessen for å anmelde effektiviseres, frykter han mørketallene kun vil vokse.

Starter utvalg

Moxnes kan fortelle at byggenæringen nå jobber med å sette sammen et utvalg sammen med politiet, forsikringsbransjen, vakt-selskapbransjen og fagforeningene for å finne tiltak for å trygge entreprenørene mot tyverier.

– Dette Sikring- og tryggleiksutvalet skal sørge for kursing av de ansatte, og vi håper vi skal komme frem til tiltak som effektiviserer kampen mot de kriminelle. Vi har begynt å oppnevne representanter, og utvalget møtes for første gang nå i slutten av mars, forteller han.

Blant annet håper Moxnes at det nye utvalget kan hjelpe bedriftene i byggenæringen med å forstå hva de kan gjøre for å unngå tyverier. Men digitale muligheter for politianmeldelser knyttet til Altinn er helt i toppen av ønskelisten.

– Dette må på plass. Vi er ikke i steinalderen lenger. Men jeg er redd for at det kommer til å komme frem overraskende store tall når det blir lettere å anmelde, sier Moxnes.