Riksmekleren Mats Ruland (foran) må igjen i ilden for å forsøke å få partene til å bli enige om et lønnsoppgjør som forhindrer streik. Her sammen med Fellesforbundets leder Jørn Eggum (bak) og fungerende leder Knut E. Sunde i Norsk Industri (bakerst). Foto: Cornelius Poppe / NTB

Riksmekleren Mats Ruland (foran) må igjen i ilden for å forsøke å få partene til å bli enige om et lønnsoppgjør som forhindrer streik. Her sammen med Fellesforbundets leder Jørn Eggum (bak) og fungerende leder Knut E. Sunde i Norsk Industri (bakerst). Foto: Cornelius Poppe / NTB

Tvungen mekling i gang – industrien holder pusten

14.301 arbeidstakere kan bli tatt ut i streik fra søndag hvis ikke Fellesforbundet og Norsk industri blir enige. Den tvungne meklingen i frontfaget er i gang.

Meklingen begynte formelt klokka 10, da riksmekler Mats Wilhelm Ruland tok imot Fellesforbundet-leder Jørn Eggum og Norsk industris fungerende administrerende direktør Knut Sunde på Thon Hotel Opera i Oslo.

Ruland erkjenner at situasjonen er krevende med et bakteppe av flere år uten reallønnsøkning og en dyrtid som mange kjenner på lommeboken.

– Frontfaget er alltid vanskelig et vanskelig oppgjør. Ofte kanskje også årets vanskeligste, sa Ruland etter å ha tatt imot partene.

Kjenner på presset

Sunde erkjenner at de kjenner på presset utenfra. For mange arbeidstakere har det bygget seg opp en forventning om reallønnsvekst i år. Sunde sier meklingen er preget av at partene er åpne og ærlige med hverandre.

– Samtidig er det saker vi er veldig uenig om, det er saker som er uklare og det skaper alltid grobunn for diskusjon. Nå har vi fire døgn på oss for å sortere litt, sa han.

De fleste frontfagsoppgjør går til tvungen mekling. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til søndag 7. april.

Kan bli storstreik

Hvis ikke partene blir enige, går 14.301 av Fellesforbundets medlemmer i 134 bedrifter ut i streik. Varselet om plassfratredelse fra Fellesforbundet omfatter blant annet 2100 ansatte i Aker Solutions på åtte ulike steder, samt en rekke andre ansatte i oljerelaterte bedrifter. På spørsmål om hva slag strategi Fellesforbundet har lagt når det gjelder plassoppsigelser, svarte Eggum:

– Nei, ikke noe annet enn at dette vil merkes kraftig. Dette er lokomotiv som går godt.

Også oppgjøret mellom Parat og Norsk industri har gått til tvungen mekling, med samme tidsfrist. Parat har varslet plassfratredelse for 1064 arbeidstakere i 15 bedrifter.